Diplomatmottagning på Kungliga slottet

Motiv: Kungaparet välkomnar Makedoniens ambassadör Aleksandra Nakeva Ruzin. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungaparet välkomnar Afghanistans ambassadör Hameed Haami. Utrikesdepartementets protokollchef Caroline Vicini introducerar ambassadören. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 16 september hölls en diplomatmottagning på Kungliga slottet.

Vid några tillfällen per år ges tillfälle för nytillträdda ambassadörer med respektive att träffa Kungen och Drottningen vid en mottagning på Kungliga slottet.

Första gången de nyutnämnda ambassadörerna träffar Kungen är när de överlämnar sina kreditivbrev vid de högtidliga audienserna. Vid diplomatmottagningen får de även en chans att träffa Drottningen, varandra samt representanter från Utrikesdepartementet.

Denna gång var det ambassadörer med respektive från Afghanistan, Armenien, Bangladesh, Egypten, Kazakstan, Makedonien samt Saudiarabien som kom till Kungliga slottet och Prinsessan Sibyllas våning.