"Den växande staden" - Kungen besöker Stockholms stad, dag 2

Motiv: Kungen i samtal med, från höger, Mikael Davani, Sara Hayder och Sadiq Ahmed. Foto: Kungahuset.se

Onsdagen den 9 april fortsatte Kungen sitt besök i olika verksamheter och stadsdelar inom Stockholms stad för att ta del av hur staden hanterar den ökande befolkningen genom stadsplanering, miljöteknik och infrastruktur.

Vid besöket den 2 april var det fokus på stadsplanering, miljöteknik och infrastruktur Öppnas i nytt fönster., vid dagens besök ligger fokus på ”stadens profil och ansvaret för god kommunal service – insatser för att öka ytterstadsområdenas attraktionskraft.”

14.41
Besöket inleddes med att Stockholms läns landshövding Chris Heister under bussresan till Kista berättar om regional samverkan och de program länsstyrelsen har tagit fram för att samordna statliga mål och insatser. Målet är att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion genom att öka tryggheten, minska klimatpåverkan, åtgärda kapacitetsbrister i infrastrukturen och minska utanförskapet.

Kungen tillsammans med landshövding Chris Heister på bussresan till Kista. Foto: Kungahuset.se

Kungen tillsammans med landshövding Chris Heister på bussresan till Kista. Foto: Kungahuset.se

Som ett exempel tog landshövdingen upp arbetet som inleddes när beskedet kom att AztraZeneca flyttar delar av sin verksamhet från Södertälje. Bland annat med att ta fram ett utvecklingsinstitut, SweTox, som tar över AztraZenecas toxikologiska forskningsutrustning och som kommer att arbeta för säkrare kemikalier, bättre hälsa och en hållbar miljö.

14.55
Kungen anländer till Jobbtorget i Kista. Katarina Bexar, chef för Jobbtorg Kista, och  Ann-Christin Garcers, chef Jobbtorg Unga, berättar om verksamheten. Jobbtorget samarbetar med arbetsförmedlingen, men även med andra aktörer. Det finns idag sex stycken Jobbtorg i Stockholm och 2013 gick över hälften av de 6 600 aspiranterna vidare till egen försörjning. Sedan starten har 18 000 stockholmare gått från bidrag till egen försörjning genom Jobbtorget. Jobbtorget skräddarsyr också utbildningar utifrån både individens och marknadens behov och utbildar idag exempelvis inom restaurang, bygg och städ.

Ann-Christine Garcers berättar om Jobbtorgets satsning på unga människor. Foto: Kungahuset.se

Ann-Christine Garcers berättar om Jobbtorgets satsning på unga människor. Foto: Kungahuset.se

Därefter träffar Kungen några av aspiranterna som har fått jobb och praktik genom Unga Jobbtorget: Mikael Davani på Bauhaus kundtjänst, Sara Hayder hos Unga Jobbtorget i Kista, Sadiq Ahmed på ett äldreboende och Mohammed Kaldi som trafikvärd i Rinkebystråket.

Kungen träffade Mikael Davani, Sara Hayder, Sadiq Ahmed och Mohammed Kaldi under besöket på Jobbtorg Kista. Foto: Kungahuset.se

Kungen träffade Mikael Davani, Sara Hayder, Sadiq Ahmed och Mohammed Kaldi under besöket på Jobbtorg Kista. Foto: Kungahuset.se

15.50
Kungen möter Staffan Ingvarsson, biträdande stadsdirektör Stockholms stad, som presenterar planerna för en stad med flera stadskärnor. Rubriken är En sammanhållen stad. Att koppla samman Stockholms olika delar är av största vikt och befolkningsökningen bidrar till att stärka hela Stockholmsregionen.

16.01
I bussen från Kista till Rinkeby berättar Magdalena Bosson, som är vd för ett av de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, om den pågående ombyggnationen av allmännyttan och av Rinkeby.

16.40
Inne på Familjebostäders platskontor på Degerbyvägen i Rinkeby får Kungen höra mer om hur Rinkebystråket byggs om och blir ett stråk med affärer, restauranger och service för de boende i Rinkeby. Här bor omkring 16 000 personer, och Lars Björk, som är fastighetschef vid Familjebostäder, berättar om arbetet med att göra stråket till en mötes- och handelsplats som ett led i att skapa framtidstro. Till detta bidrar även att fler arbetsplatser kommer till stadsdelen, bland annat flyttar staden ut förvaltningar från Stockholms innerstad till förorter, till Rinkeby flyttar Kulturförvaltningen. Kungen får även höra om de miljösatsningar som görs, bland annat sätts nu 10 000 kvadratmeter solceller upp på ett 40-tal hus och på flera idrottsanläggningar i Järva.


Kungen hör Magdalena Bosson, vd Familjebostäder, berätta om Rinkebys framtid Foto: Kungahuset.se

Kungen hör Magdalena Bosson, vd Familjebostäder, berätta om Rinkebys framtid Foto: Kungahuset.se