World Child & Youth Forum blir Global Child Forum

Motiv: Kungaparet avtäcker det nya namnet och nya logotypen för Global Child Forum. Foto: Kungahuset.se
Tisdagen den 22 oktober genomförde World Child & Youth Forum sitt årliga partnerforum på Kungliga Slottet i närvaro av Kungaparet och Kronprinsessan.
Vid mötet deltog ett 20-tal av organisationens företags- och kunskapspartners. Bland talarna märktes Kirsten Sandberg som är FN:s Barnrättskommittés ordförande, Per Heggenes från IKEA Foundation, Ron Popper som är vice vd för ABB Group och Ursula Wynhoven som är verksam som General Counsel vid UN Global Compact.

Vid slutet av mötet avtäckte Kungaparet organisationens nya namn och logotype. Det nya namnet är Global Child Forum.

World Child & Youth Forum initierades år 2009 av Kungafamiljen och är en oberoende plattform för diskussion, kunskap och interaktivitet med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention. Målsättningen är att beslutsfattare från företag, stater, civila samhället och den akademiska världen ska åstadkomma mer och konkreta resultat för världens barn genom ökat samarbete och koordinering av resurser. Detta görs genom ett årligt forum på Kungliga Slottet, satellitforum, forskning och studier samt en interaktiv webbportal som lanseras under våren 2014.

Kungaparet och Kronprinsessan under mötet i Prins Bertils våning på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet och Kronprinsessan under mötet i Prins Bertils våning på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se