Styrelsemöte i stiftelsen H.M. Konungens 50-årsfond

Motiv: Kungen tillsammans med, från vänster, professor Lars Ericson, ordförande i beredningsgruppen för gästprofessuren, professor Margareta Ihse, TeknD (teknologie hedersdoktor) Birgit Erngren Wohlin, sekreterare, professor Kerstin Fredga, direktör Leif Johansson, SkogD (doktor i skogsvetenskap)Björn Hägglund samt överintendent Jan Lindman, skattmästare. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 7 november sammanträdde styrelsen för Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, där Kungen är ordförande.
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om stiftelsen här.