Kungen vid stiftelsen Kungafondens 70-årsjubileum

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Kungen deltog i stiftelsen Kungafondens seminarium "För veteranstöd i tiden" i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 11 december deltog Kungen i stiftelsen Kungafondens seminarium "För veteranstöd i tiden" som anordnades i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet med anledning av fondens 70-årsjubileum.
Styrelsens ordförande Gunnar Nyberg och vice ordförande Annette Rihagen hälsade välkomna till jubileet och inledde seminariet, med temat För veteranstöd i tiden.

Därefter talade bland andra försvarsminister Karin Enström om Sveriges veteranpolitik. Riksdagsledamot och särskild utredare Allan Widman presenterade det pågående arbetet inom Veteranutredningen och chefen för Försvarsmaktens veteranavdelning, överste Anders Stach, talade under rubriken Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete — en funktionell helhet.

Stiftelsen Kungafonden


Kungafonden är en enskild stiftelse som ger ekonomiskt stöd till personer som har skadats eller insjuknat under tjänstgöring inom totalförsvaret.

Kungafonden bildades 1943 genom en riksinsamling och med starkt stöd av dåvarande kung Gustav V. Kungen är fondens beskyddare.

Läs mer om Kungafonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.