Kungen tog emot finansmarknadsministern

Motiv: Kungen och finansmarknadsminister Peter Norman. Foto: Kungahuset.se
Tisdagen den 5 november gav Kungen företräde för finansmarknadsminister Peter Norman på Kungliga slottet.
Finansmarknadsminister Peter Norman informerade Kungen kring områden som bostadsmarknaden, hushållens låneskulder och framtida utvecklingstrender.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern. Varje år hålls 3 till 4 informationskonseljer. Kungen leder konseljen och även Kronprinsessan deltar vid konseljerna.

Utöver informationskonseljerna träffar Kungen statsråd för att få föredragningar inom aktuella områden.