Kungen på teknikresa i Göteborg och Borås

Motiv: På Textilhögskolan i Borås berättade Erik Bresky, prefekt och processledare för Smart Textiles, om vävningsmetoder. Och om Smart Textiles, som exempelvis kan vara tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 10 oktober och fredagen den 11 oktober var Kungen på en teknikresa, som gick till Göteborg och Borås. Resan arrangerades av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Torsdagen den 10 oktober

Resan inleddes vid Landvetter på torsdag morgon där preses Leif Johansson hälsade Kungen välkommen till IVA:s Kungl. teknikresa. På Landvetter träffade Kungen även ungdomar från IVA:s projekt Tekniksprånget. Projektet är ett initiativ från regeringen med syfte att öka intresset hos ungdomar att söka till teknisk högskola efter gymnasiet.

Därefter gick resan vidare till Borås och företaget Oxeon AB. Oxeon AB grundades 2003 och har sedan dess snabbt etablerat sig som marknadsledare inom "Spread Tow" (spridda garner) kolfiberarmeringar, en ny typ av kompositarmeringar som bygger på en patenterad vävteknik — att väva med band istället för garner.

Det andra besöksmålet i Borås var Textilhögskolan där prefekt Erik Bresky välkomnade och visade runt. Erik Bresky är även processledare för Smart Textile Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Textilhögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning. Två forskarområden som genomsyrar samtliga inriktningar är Smart Textiles och F3 - Fashion, Function, Futures

Därefter berättade vd Jörgen Lillieroth om företaget TST Sweden. De utvecklar och marknadsför nischade skyddsprodukter till extrema miljöer. Tillsammans med Smart Textiles och Textilhögskolan har företaget utvecklat en smidig väv med extrema egenskaper.

Efter lunchen på Högskolan fortsatte resan till Göteborg och företaget Arcam AB, i Mölndal, där vd Magnus Renée tog emot.

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Det ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet.

Därefter besöktes AstraZeneca AB i Mölndal. Kungen välkomnades av Jan-Olof Jacke, CFO AstraZeneca, och Peter Nyström, Site manager.

AstraZeneca i Sverige har 5.800 medarbetare i Mölndal och Södertälje. Företagets fokus är inom forskning, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. I Mölndal finns ett av företagets tre globala strategiska forskningscenter. Här bedrivs forskning primärt inom hjärta/kärl, metabolism t.ex. diabetes, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet t.ex. reumatism.

Fredagen den 11 oktober

Dagen inleddes med ett besök på Grafen-laboratoriet vid Chalmers tekniska högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rektorn för Chalmers tekniska högskola, Karin Markides, och prefekt Dag Winkler tog emot.

I Chalmers renrumslaboratorium fick Kungen bese en framställning av grafen  Grafen – ett enda lager av kolatomer – är starkare än det starkaste stål, men ändå lätt och flexibelt. Det har en elektrisk ledningsförmåga som slår i stort sett alla material.  År 2010 tilldelades Andre Geim och Konstantin Novoselov Nobelpriset i fysik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. "för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen".

Därefter besöktes Institutionen för sjöfart och marin teknik, som utbildar sjöbefäl, Naval Architects och landbaserad personal inom sjöfartsnäringen. Institutionen har Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart

 Kungen vid Institutionen för sjöfart och marin teknik där tekniklektor Reto Weber visar runt. Reto Weber arbetar med kurser och forskning i Full Mission Bridge Simulator och föreläser i fartygsmanövrering. Foto: Kungahuset.se

Kungen vid Institutionen för sjöfart och marin teknik där tekniklektor Reto Weber visar runt. Reto Weber arbetar med kurser och forskning i Full Mission Bridge Simulator och föreläser i fartygsmanövrering. Foto: Kungahuset.se

Förmiddagen fortsatte på Öckerö, i Göteborgs norra skärgård, hos Berg Propulsion AB. Där berättade vd Marit Börjesson om företaget, som funnits sedan 1912. Bolaget startade som ett fiskebåtvarv och började tillverka propellrar 1929. Idag levererar de  propellrar och manöversystem till industri och handelssjöfart. Globalt arbetar 320 personer på Berg, varav nästan 200 jobbar på Öckerö-öarna
Under besöket på Berg Propilsion AB, Öckerö. Foto: Kungahuset.se

Under besöket på Berg Propilsion AB, Öckerö. Foto: Kungahuset.se

Efter lunchen fick Kungen provköra testbåtar hos Volvo Penta.

Från Öckerö gick resan vidare med båt till Lindholmspiren. Där avslutades IVA:s teknikresa med en presentation av västsvenska klustret Maritim Marin.

År 2012 genomförde Västra Götalandsregionen tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet utredningen De Maritima Klustren i Västra Götaland. Utifrån ett regionalt perspektiv visar den hur man kan nyttja de marina ekosystemens tjänster på ett långsiktigt hållbart sätt samtidigt som ekosystemens funktion säkras.

Kungen summerar  IVA:s teknikresa. Foto: Kungahuset.se

Kungen summerar IVA:s teknikresa. Foto: Kungahuset.se