Kungen invigde infrastrukturprojektet Bana Väg

Motiv: Kungen inviger nya dubbelspår mellan Mjölby och Motala vid Skänninge pendeltågsstation. Foto: David Sica/Stellapictures
Onsdagen den 9 oktober invigde Kungen infrastrukturprojektet Bana Väg Motala-Mjölby. Projektet ska förbättra säkerheten och framkomligheten, och öppna nya möjligheter för regionen.
Under förmiddagen anlände Kungen till Skänninge pendeltågsstation där projektets och dagens första invigningsceremoni hölls. Kungen togs emot av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, landshövding Elisabeth Nilsson, Östergötlands län, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm samt kommunalrådet Cecilia Vilhelmson, Mjölby kommun.
Under Kungens invigningstal vid Skänninge pendeltågsstation. Foto: David Sica/Stellapictures

Under Kungens invigningstal vid Skänninge pendeltågsstation. Foto: David Sica/Stellapictures

Kungen höll tal och klippte därefter bandet. I invigningstalet sa Kungen bland annat:

"I november 1871 satte järnvägsbygget mellan Motala och Mjölby igång. Och efter nästan 2 år var 9 mil järnvägsspår lagda och järnvägssträckan kunde invigas av min farfars farfar, Kung Oscar II. Den järnväg som invigs idag har dubbelspår, ny pendeltågsstation i Skänninge, upprustad station i Motala och nya järnvägsbroar över Motala ström och Göta kanal. Dessa förbättrade kommunikationer skapar förutsättningar för en fortsatt regional samhällsutveckling där regioner för arbetsmarknaden växer."

Läs Kungens tal i sin helhet .

Efter ceremonin intogs lunch i Oscarssalen på Skänninge stadshotell.

Från stadshotellet åkte sedan Kungen i en veteranbilskortege till Motala stadspark.

Kungen och landshövding Elisabeth Nilsson på Motalabron, där veteranbilskortegen stannade till på väg mot Motala. Foto: David Sica/Stellapictures

Kungen och landshövding Elisabeth Nilsson på Motalabron, där veteranbilskortegen stannade till på väg mot Motala. Foto: David Sica/Stellapictures

Efter ankomst till Motala stadspark hölls dagens andra invigningsceremoni. Kungen höll tal och förklarade Motala bron och väg 50 invigd genom att klippa bandet. I talet sa Kungen bland annat:

"Genom det stora projektet Bana Väg Motala-Mjölby förbättras nu förutsättningarna för tågtrafiken på godsstråket genom Bergslagen. Samtidigt som väg 50 har fått en ny dragning via Mjölby till Motala. Detta kommer att ha stor betydelse lokalt och regionalt. Men även nationellt och internationellt, vad det gäller transporter."

Läs Kungens tal i sin helhet.

 Den nya Motalabron tog tre år att bygga. Den 620 meter långa bron är en stål- och betongkonstruktion. Brons totala höjd från vattenytan är 27 meter och den segelfria höjden är 22 meter. Foto: Johan Nilsson /TT

Den nya Motalabron tog tre år att bygga. Den 620 meter långa bron är en stål- och betongkonstruktion. Brons totala höjd från vattenytan är 27 meter och den segelfria höjden är 22 meter. Foto: Johan Nilsson /TT

Projektet Bana Väg Motala-Mjölby


Ny väg och dubbelspår mellan Motala och Mjölby förbättrar säkerheten och framkomligheten, och öppnar nya möjligheter för regionen. Riksväg 50 är en viktig transportled mellan Bergslagsregionen och E4, med koppling till södra Sverige och kontinenten. Vägarna 32 och 50 är också viktiga för regional trafik och arbetspendling till och från Motala, Vadstena och Ödeshög.