Kronprinsessan vid Landstormsfondens seminarium ”Folkförankring av försvaret”

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kronprinsessan tas emot av (fr.v.) Olof Erixon, Henrik Landerholm, Hugo Nordenfelt och Lena Bartholdson. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 20 november deltog Kronprinsessan i seminariet ”Folkförankring av försvaret” på Folk och Försvar i Stockholm. Seminariet anordnades av Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.
Seminariet inleddes av Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar, och därefter talade Henrik Landerholm, vice styrelseordförande i Landstormsfonden.

Socialdemokraternas försvarspolitiska talesman Peter Hultqvist, Folkpartiets försvarspolitiska talesman Allan Widman och Eva Haldén, forskare vid Försvarshögskolan, gav sedan sin syn på folkförankringen av försvaret.

Seminariet avslutades med att Peter Lagerblad, ordförande i Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, talade kring ämnet folkförankring och frivillig försvarsverksamhet.

Om Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond


Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond stödjer ändamål som rör det frivilliga försvarsarbetet.

Kronprinsessan Victoria är ordförande i fonden.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik


I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.  

Den l januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landstorm


Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.