Kronprinsessan höll avskedsaudiens för Albaniens ambassadör

Motiv: Kronprinsessan och ambassadör H.E. Ruhi Hado. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 14 november hölls en avskedsaudiens på Kungliga slottet för Albaniens ambassadör Ruhi Hado.
På samma sätt som ambassadören tas emot av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige på en högtidlig audiens, sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.

Läs mer om högtidliga audienser. Länk till annan webbplats.

När Kungen befinner sig utanför Europa är Kronprinsessan tillfällig riksföreståndare och fullgör statschefens uppgifter (enligt 5 kap. 4 § i regeringsformen).

Under Kungens besök i Brasilien med Royal Technology Mission och Kungl. Ingenjörsvetenskapasakademin är Kronprinsessan tillfällig riksföreståndare.

Läs mer om besöket här.