Kronprinsessan besökte Uppsala

Motiv: Jamshid Fatehi visar produkter från BioAgri för Kronprinsessan, Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande Lantmännen, landshövding Peter Egardt och Kenneth Alness, vd på Lantmännen BioAgri. Foto: Johan Olsson
Fredagen 11 oktober besökte Kronprinsessan Uppsala för att tal del av forskning och utveckling inom miljöfrågor och life science som pågår inom Uppsala universitet och näringsliv.
Kronprinsessans dag i Uppsala inleddes hos Lantmännen Bioagri där Bengt-Olov Gunnarsson, styrelseordförande i Lantmännen, och vd Kenneth Alness hälsade välkommen. Kenneth Alness berättade om företagets satsning på hållbar utveckling och hur man utvecklat en framgångsrik metod för miljövänlig behandling av utsäde utan tillsatser av kemikalier.  

Därefter fick Kronprinsessan under en rundvandring se Lantmännens testverksamhet i full aktivitet med exempel på innovationer.

Besöket fortsatte på Uppsala slott där en rad företrädare för SciLifeLab i Uppsala presenterade sin forskning inom livsvetenskaperna och satsningar inom bland annat cancerforskningen. SciLifeLab har som mål att bli ett av världens ledande centra för forskning inom områdena hälsa och miljö.

Lunchen serverades på Uppsala slott och landshövding Peter Egardt stod värd.

Dagen fortsatte med presentationer av forskning under rubriken Morgondagens energi för en bättre miljö. Professor Kerstin Edström, samordnare för energiforskningen vid Uppsala universitet, ledde presentationerna där bland andra professor Marika Edoff talade om forskning kring solceller och Mikael Rådegård, vd Uppsalahem, berättade om tekniken och utvecklingen som lett fram till Uppsala hems nya hus med Nordens största solcellsfasad.

Professor Mats Leijon visar Kronprinsessan Seabased laboratorium. Foto: David Sica/Stellapictures

Professor Mats Leijon visar Kronprinsessan Seabased laboratorium. Foto: David Sica/Stellapictures

Kronprinsessan dag i Uppsala avslutades på Seabased laboratorium för vågkraft på Ångströmlaboratoriet där vd Billy Johansson presenterade verksamheten.