Kronprinsessan besökte Stockholm Resilience Centre

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med Garry Peterson, Oonsie Biggs och Line Gordon, forskare vid Stockholm Resilience Centre. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 21 november besökte Kronprinsessan Stockholm Resilience Centre för att ta del av deras forskning kring social-ekologiska system.
Dagen på Stockholm Resilience Centre inleddes av Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.

Line Gordon, en av forskningsledarna på Stockholm Resilience Centre, höll i förmiddagspasset då Kronprinsessan bland annat fick ta del av föreläsningarna Resilience Thinking and Complexity, grundläggande teori och praktisk tillämpning i studier av social-ekologiska system, och Vatten som biosfärens blodomlopp, om hur man förvaltar hela landskap för en mångfald av ekosystemtjänster.  
             
Efter lunchen fortsatte föreläsningarna och samtalen. Carl Folke, forskningschef på Stockholm Resilience Centre, var värd för eftermiddagen som bland annat handlade om frågeställningar som Hur kan människor samverka med biosfären och hantera vår tids utmaningar från lokal till global skala? och Betydelsen av aktörer, nätverk och institutioner för att åstadkomma förändring?.

Kronprinsessans dag på Stockholm Resilience Centre avslutades med en diskussion om vad Sverige kan göra för bli världsledande i miljöfrågorna.
                 

Stockholm Resilience Centre


Stockholm Resilience Centre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Målet är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd.

Bakom Stockholm Resilience Centre står Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Centret är finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.