Kronprinsessan besökte Piteå

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Motiv: Kronprinsessan kommer till Skogberget, beläget i Markbygden utanför Piteå. Till vänster om Kronprinsessan är Isak Lindqvist, installation manager, och till höger är Wolfgang Kropp, vd, ägare och grundare av Seavind. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 13 november besökte Kronprinsessan Piteå för att ta del av satsningar inom förnyelsebar energi. Värdarna för besöket var Peter Roslund, kommunalråd i Piteå, och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

Visning av Skogberget 


Dagen började med ett besök på Skogberget som är beläget i Markbygden i Piteå. Under bussresan till Skogsberget berättade Wolfgang Kropp – vd, ägare och grundare av Svevind – om projektet, som är deras största.

Hela projektet innebär 1.101 vindkraftverk, cirka 4.000 MW med en produktion av 10-12 TWh. I dagsläget finns tillstånd för 314 verk och byggnation för Skogberget pågår för fullt. Vid årsskiftet 2013/2014 beräknas de 36 första vindkraftverken vara i drift. När anläggningen är fullt utbyggd kommer de 1.101 vindkraftverken motsvara 8 procent av Sveriges energiförbrukning.

Vid Skogberget fick Kronprinsessan en guidning genom vindparken av Isak Lindqvist, installation manager.

Kronprinsessan hissades upp till samma höjd som vindkraftverken. Foto: Kungahuset.se
Arbetet med att bygga vindkraftverken är ett internationellt projekt. Här träffar Kronprinsessan bland andra några av de portugisiska ingenjörer som jobbar på Skogberget. I Portugal har man drygt 25 års erfarenhet av vindkraft. Foto: Kungahuset.se

Arbetet med att bygga vindkraftverken är ett internationellt projekt. Här träffar Kronprinsessan bland andra några av de portugisiska ingenjörer som jobbar på Skogberget. I Portugal har man drygt 25 års erfarenhet av vindkraft. Foto: Kungahuset.se

Vid besöket på Skogberget åkte Kronprinsessan upp i en hisskorg för att få en känsla för höjden av ett vindkraftverk samt en vy över vindkraftsparken. Vindkraftverken är 138 meter upp till navet. Bladen når till 200 meter.
Kronprinsessan hissades upp till samma höjd som vindkraftverken. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan hissades upp till samma höjd som vindkraftverken. Foto: Kungahuset.se

Lunch intogs i vindkraftsparken och där fick Kronprinsessan träffa representanter för projektet, bland annat från Seavind och Enercon.

Solander Sience Park


Efter lunchen åkte bussen vidare mot Solander Sience Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anna Mård, verksamhetsledare vid Solander Sience Park, berättade om verksamheten som startade 2008 och är ett centrum för forskning, innovation och entreprenörsanda.
Solander Science Park har idag en stor utvecklingsmiljö inom bioraffinaderi. Här samlas universitet, forskningsinstitut och företag för att utveckla nya produkter och lösningar från skogen.

Under rubriken Sveriges oljereserv berättade Magnus Edin, vd för Sunpine att världens enda fabrik för talldiesel finns i Piteå. Kunskap, erfarenhet och aktörer inom hela kedjan från skogen till tanken har gjort att man lyckats gå från labbnivå till vinstdrivande företag på några få år.

Magnus Edin, vd för Sunpine berättade om Sunpines fabrik som producerar talldiesel. Foto: Kungahuset.se

Magnus Edin, vd för Sunpine berättade om Sunpines fabrik som producerar talldiesel. Foto: Kungahuset.se

Därefter talade Tord Gustafsson, ägare Blatraden/Melodea kring ämnet Trä starkare än stål. Förutom drivmedel kan skogen användas för framställning av bland annat kompositer och kemikalier. Här bedrivs spännande utveckling av kolfiber från lignin och material av nano kristallin cellulosa, samt produktion av fiberkompositprodukter.
Tord Gustafsson, Blatraden/Melodea, berättade om moderna material som kan produceras med råvara från skogen, bland annat fiberkompositproduker. Foto: Kungahuset.se

Tord Gustafsson, Blatraden/Melodea, berättade om moderna material som kan produceras med råvara från skogen, bland annat fiberkompositproduker. Foto: Kungahuset.se

Daniel Fåhraeus, vd för PiteEnergi, berättade om solenergi i norra Sverige. Piteå har 2.000 soltimmar per år, vilket kan jämföras med 2.100 för Melbourne i Australien.

Testparken hos PiteEnergi har visat att det går lika bra att producera solenergi i Norrbotten som nere i södra Europa. Till och med snön har visat sig ha en positiv inverkan tack vare den goda reflektionsförmågan.

Kronprinsessan fick information om hur kontrollrummet fungerar i DME-anläggningen. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan fick information om hur kontrollrummet fungerar i DME-anläggningen. Foto: Kungahuset.se

Rikard Gebart, forskningsansvarig på Luleå tekniska universitet (LTU), avslutade med att berätta om satsningar på biobränsle.

LTU Green Fuels är en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen. Fokus ligger på att ersätta fossil olja med gröna bränslen.

Dagen avslutades med att Kronprinsessan fick en visning av bioDME-anläggningen.

Kronprinsessan fick en visning av bioDME-anläggningen i Solander Science Park. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan fick en visning av bioDME-anläggningen i Solander Science Park. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan tillsammans med lastbilschauffören Yngve Holm och landshövding Sven-Erik Österberg vid besöket på Solander Science Park. Här tillverkas bland annat biobränslet BME som används i vissa av regionens lastbilar, Yngve Holm kör en av dessa. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessan tillsammans med lastbilschauffören Yngve Holm och landshövding Sven-Erik Österberg vid besöket på Solander Science Park. Här tillverkas bland annat biobränslet BME som används i vissa av regionens lastbilar, Yngve Holm kör en av dessa. Foto: Pontus Lundahl/TT