Kronprinsessan besökte Norrköping

Motiv: Kronprinsessan på Händelöverkets tak där Henrik Johansson Casimiro, regionchef på E.ON Värme Sverige, berättar om samarbetet mellan företagen. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 4 december besökte Kronprinsessan Norrköping för att träffa företag och forskare inom bioenergiområdet.
Dagen inleddes på E.ON Händelöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ett seminarium om bioenergi i Östergötland.

Gert Kindgren, vd Cleantech, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. landshövding Elisabeth Nilsson och kommunfullmäktiges ordförande Eva Andersson började att tala om satsningarna kring bioenergi i länet och om sambanden mellan företagen och deras produktion.

Deltog gjorde också Mats Eklund, professorn i miljöteknik Linköpings universitet, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Henrik Johansson Casimiro, regionchef på E.ON Värme Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Klas Gustafsson, vice vd Svensk Biogas i Linköping AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kronprinsessan fick därefter en guidad tur genom Händelöverket för att få en bild av hur verket fungera. På taket fick Kronprinsessan höra om samarbetet mellan verket och företagen.

Ett exempel på hur de utnyttjar synergier är; Det bränsle som används i Händelöverket, ett av Sveriges största och mest moderna kraftvärmeverk, består till 95 procent av avfall och biobränslen. Verket försörjer Norrköping och Söderköping med värme och varmvatten samt levererar processånga till Agroetanol, som framställer etanol. Den restprodukt (så kallat drankvatten) som bildas vid etanolframställning blir till biogas till sopbilarna som hämta sopor till värmeverket.

Efter lunchen som hölls i Norrköpings stadshus fortsatte samtalen kring bioenergi under rubriken Nästa steg med bioenergi-samarbetet tillsammans med miljökonsult Emma Lannergård, Enbio AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Göran Andersson, vd Econova AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Charlotte Elander, Energifabriken AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Kronprinsessan får höra om Energifabrikens arbete. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan får höra om Energifabrikens arbete. Foto: Kungahuset.se