Högtidlig audiens – så fungerar det: UD:s introduktör

Motiv: Vietnams ambassadör Mr. Tran van Hinh tillsammans med UD:s introduktör Kerstin Asp-Johnsson. Foto: Kungahuset.se
Det flaggas utanför Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg då fyra nya utländska sändebud ska överlämna sina kreditivbrev till Kungen på Kungliga slottet. UD:s introduktör Kerstin Asp-Johnsson följer denna dag Vietnams ambassadör under den högtidliga audiensen.

— Som introduktör så finns jag till hands för ambassadören. Det kan gälla frågor inför den högtidliga audiensen, och om ambassadören vill så finns jag tillgänglig också för frågor och råd under hela dennes ämbetsperiod i Sverige.

Att vara introduktör är ett hedersuppdrag och den som blir tillfrågad har en bakgrund som ambassadör. Kerstin Asp-Johnsson har arbetat inom UD sedan slutet av 60-talet och har bland annat tjänstgjort som kulturattaché vid ambassaden i London, som svensk ambassadör i Portugal och Finland samt varit rektor för UD:s diplomatprogram. I slutet av 2010 utsågs hon av regeringen till introduktör.

— Men rollen var inte helt obekant för mig. Under min tid som chef för UD:s Protokoll ryckte jag ibland in som introduktör. Nu är uppdraget ett sätt för mig att efter en lång UD-karriär hålla kontakt med den diplomatiska kåren och kolleger inom departementet.

Är du den första kvinna som arbetar som introduktör?
— Nej, jag är den andra. Karin Ahrland var den första, hon utsågs i mitten av 90-talet. Men jag är den första kvinna som fått en introduktörsuniform uppsydd. Mina manliga kolleger bär diplomatuniform. Min uniform utgörs av en lång svart pennkjol med en jacka broderad i guldtråd på krage och manschetter. Broderimönstret är samma som på männens uniform: olivkvistar, en symbol för fred och diplomati.

I Stockholm verkar ett hundratal ambassadörer och därtill kommer en rad sidoackrediterade ambassadörer. De senare är stationerade i ett annat land, men är också ackrediterade i Sverige och lämnar följaktligen kreditivbrev till Kungen. Normalt hålls högtidliga audienser vid åtta tillfällen per år.

Kerstin Asp-Johnsson är en av de tre introduktörer som tjänstgör denna dag. På morgonen hämtar hon Vietnams ambassadör Mr. Tran van Hinh och fyra av hans medarbetare vid residenset. Därifrån körs de i hovstallets bilar till UD.  I Arvfurstens palats, vid Gustav Adolfs torg, sitter de ner i den Blå salongen tillsammans med UD:s protokollchef och tjänstemän på UD som arbetar med frågor som rör Vietnam.

— Det blir ett ledigt samtal som ofta rör sig kring ambassadörens land och aktuella frågeställningar. När hovstallmästaren ger klarsignal för avfärden till Slottet ledsagar jag ambassadören till hovstallets ekipage som väntar vid Gustav Adolfs torg. I paradkupén sitter jag på ambassadörens vänstra sida.

Vid ankomsten till Kungliga slottet möts ambassadör Mr. Tran van Hinh och Kerstin Asp-Johnsson av två kammarherrar och en hovfurir, som leder dem i procession via Östra trapphallen upp till Bernadottevåningen.

Vägen uppför trappan flankeras av medlemmar av Grenadjärsvakten i paraduniform och till musik av medlemmar av Arméns musikkår. Foto: Kungahuset.se

Vägen uppför trappan flankeras av medlemmar av Grenadjärsvakten i paraduniform och till musik av medlemmar av Arméns musikkår. Foto: Kungahuset.se

— I det första rummet presenterar jag den tjänstgörande kabinettskammarherren och i det andra ceremonimästaren, som båda hälsar ambassadören välkommen till Slottet. På tröskeln till det tredje rummet, Lovisa Ulrikas matsal, annonserar jag ambassadören och presenterar förste hovmarskalken, stabschefen och överceremonimästaren för honom. Förste hovmarskalken för sedan ambassadören genom Lovisa Ulrikas förmak och audiensrum till Östra åttkantiga kabinettet där Kungen tar emot.

Förste hovmarskalken Mats Nilsson för ambassadör Mr. Tran van Hinh genom Lovisa Ulrikas audiensrum till Östra åttkantiga kabinettet där Kungen tar emot. Foto: Kungahuset.se

Förste hovmarskalken Mats Nilsson för ambassadör Mr. Tran van Hinh genom Lovisa Ulrikas audiensrum till Östra åttkantiga kabinettet där Kungen tar emot. Foto: Kungahuset.se

Är ambassadörerna nervösa?
— Ja, det händer, särskilt om det är första gången de överlämnar kreditivbrev. Det är ett högtidligt tillfälle och vi har ett imponerande gammalt ceremoniel som går flera sekler tillbaka. Ambassadörerna uttrycker ofta sin uppskattning över audiensen och samtalet med Kungen.

Hur är ceremonin här i jämförelse med andra länder?
— När jag blev mottagen i Portugal var det av statschefen, dåvarande president Mario Soares tillsammans med hans rådgivare och höga företrädare för utrikesministeriet. Audiensen hade formen av ett samtal med flera närvarande. När jag lämnade mina kreditivbrev till den finske presidenten Martti Ahtisaari var det ett liknande samtal som det i Sverige. I Sverige sker det i form av ett samtal enbart mellan Kungen och den tillträdande ambassadören utan några andra närvarande.

I slutet av audiensen anhåller ambassadör Mr. Tran van Hinh att få presentera sina medarbetare. Därefter hälsar UD:s introduktör Kerstin Asp-Johnsson på Kungen. Efter att ha tagit avsked lämnar ambassadören åtföljd av introduktören i procession ledd av kabinettskammarherren och de två kammarherrarna samma väg som de kom in.

Vid Östra valvet väntar hovstallets bilar som tar ambassadören och hans följe samt introduktören tillbaka till Vietnams residens, där Kerstin Asp-Johnsson tar avsked.

Hovstallets bil tar ambassadören och introduktören tillbaka till Vietnams residens. Foto: Kungahuset.se

Hovstallets bil tar ambassadören och introduktören tillbaka till Vietnams residens. Foto: Kungahuset.se