Högtidlig audiens – så fungerar det: Kommendantstaben

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Grenadjärvakten i Östra trapphallen. Foto: Kungahuset.se

Ifrån Högvaktsflygeln på Yttre borggården vid Stockholms slott planeras den militära medverkan vid de högtidliga audienserna. Det är Kommendantstaben som utför arbetet med att ge ceremonierna en högtidlig militär inramning.

En tidig morgon i Högvaktsflygeln ser överstelöjtnant Richard Beck-Friis över de sista detaljerna inför förmiddagens högtidliga audienser. Richard Beck-Friis är chef för Kommendantstaben och i arbetet ingår dels samordningen av högvaktens verksamhet och dels att planera och att genomföra den militära delen av statsceremonier.
Högvaktsflygeln. Bilden är tagen vid Kungens födelsedag som firas på Yttre borggården. Foto: Kungahuset.se

Högvaktsflygeln. Bilden är tagen vid Kungens födelsedag som firas på Yttre borggården. Foto: Kungahuset.se

Högvakten har Högvaktsflygeln som förläggning och har haft det sedan 1756. Högvakten bevakar Stockholms slott och Drottningholms slott. De är ingen fast styrka, utan vakttjänsten delas av Försvarsmaktens olika förband. Högvakten deltar också som honnörsstyrka vid vissa statsceremonier, som exempelvis vid dagens högtidliga audienser där Skaraborgs regemente P4 paraderar med 35 man på gevärsbron.
Hittills i år har Richard Beck-Friis dessutom förberett och genomfört två statsbesök, nationaldagen och riksmötets öppnande. Det är exempel på årligen återkommande arrangemang, men årets arbete har även inbegripit begravningen av prinsessan Lilian och det kungliga bröllopet mellan Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O'Neill.
Richard Beck-Friis i orderrummet på Högvaktsflygeln. Foto: Kungahuset.se

Richard Beck-Friis i orderrummet på Högvaktsflygeln. Foto: Kungahuset.se

Kommendantstaben består av tre personer på Stockholms slott och en alltid tjänstgörande insatschef på Drottningholms slott. Kommendantstaben fungerar som en länk mellan hovet, regeringskansliet och Försvarsmakten. Utöver de större statsceremonierna arbetar de även med andra händelser som äger rum på slottet eller på andra platser i Stockholm. Det kan vara kungliga bemärkelsedagar, örlogsbesök, mottagande av utländska ministrar eller höga militärer.

Grenadjärvakten på väg in i slottet. Foto: Kungahuset.se

Grenadjärvakten på väg in i slottet. Foto: Kungahuset.se

Det var i Högvaktsflygeln som Gustav III startade sin revolution den 19:e augusti 1772, som tvingade riksdagen att erkänna en ny författning med betydligt starkare makt till kungen.  Det inramade brevet  är den order som Gustav III skrev 1772 till vakten för att hindra rådsmedlemmarna att fly: spärra dörrar med bänkar etc. Foto: Kungahuset.se

Det var i Högvaktsflygeln som Gustav III startade sin revolution den 19:e augusti 1772, som tvingade riksdagen att erkänna en ny författning med betydligt starkare makt till kungen. Det inramade brevet är den order som Gustav III skrev 1772 till vakten för att hindra rådsmedlemmarna att fly: spärra dörrar med bänkar etc. Foto: Kungahuset.se

Strax innan klockan slår 9.00 beger sig överstelöjtnant Richard Beck-Friis från Högvaktsflygeln för att inspektera och föröva manskapet som står redo.

Richard Beck-Friis har god rutin på att arrangera och genomföra de högtidliga audienserna, de äger rum åtta gånger om året. Den här förmiddagen kommer de fyra ambassadörernas audienser att ramas in av högvakten som paraderar på Yttre borggården, Arméns musikkår som spelar paradmarsch på Inre borggården, 26 stycken livgardister i Östra valvets trappa och musiker från Livgardets dragonmusikkår i trapphallen.

Strax innan den första ambassadören anländer till Östra valvet stämmer chefen för kommendantstaben Richard Beck-Friis, av med förste hovmarskalken Mats Nilsson och stabschefen generalmajor Håkan Pettersson. Under de högtidliga audienserna bär chefen för kommendantstaben paraduniform modell 1886, stor parad, och en bicorn med gula fjädrar, förste hovmarskalken har stor hovuniform med bicorn och stabschefen bär paraddräkt uniform modell 87. Foto: Kungahuset.se

Strax innan den första ambassadören anländer till Östra valvet stämmer chefen för kommendantstaben Richard Beck-Friis, av med förste hovmarskalken Mats Nilsson och stabschefen generalmajor Håkan Pettersson. Under de högtidliga audienserna bär chefen för kommendantstaben paraduniform modell 1886, stor parad, och en bicorn med gula fjädrar, förste hovmarskalken har stor hovuniform med bicorn och stabschefen bär paraddräkt uniform modell 87. Foto: Kungahuset.se

Richard Beck-Friis i samtal med vaktchef löjtnant Karsäter. Foto: Kungahuset.se

Richard Beck-Friis i samtal med vaktchef löjtnant Karsäter. Foto: Kungahuset.se

I Östra trapphallen utbyter Richard Beck-Friis några ord med vaktchef löjtnant Karsäter. Det visar sig vara något färre livgardister än planerat och med några snabba instruktioner ställer Richard Beck-Friis om soldaterna. Därefter gör han en sista inspektion och ser till att allt är i ordning. 

Kungen gör entré, och trumpetaren blåser fyra generalsappeller. Richard Beck-Friis lämnar av till Kungen, och bekräftar att all militär personal är på plats och redo för ceremonin.

Kungen anländer till dagens ceremoni. Foto: Kungahuset.se

Kungen anländer till dagens ceremoni. Foto: Kungahuset.se

I trapphallen stannar Kungen upp vid vaktchefen som säger:

"Ers Majestät Grenadjärvakt ur Edert livgarde, vaktchef löjtnant Karsäters styrka 2 officerare, 24 livgardister"

"God dag Livgardister", genmäler Kungen.

"Gud bevare Konungen", svarar livgardisterna samstämmigt.

Kungen fortsätter sedan upp i Östra trapphallen och in i Bernadottevåningen. När ambassadören anländer till slottet ljuder ambassadörssignalen från en trumpet, en förvarning till alla att det är dags. Uppför trapporna flankeras ambassadören av grenadjärerna och förs sedan vidare till det Östra åttkantiga kabinettet för ett enskilt samtal med Kungen och för att överlämna sitt kreditivbrev.

Efter den tjugo minuter långa audiensen går ambassadören tillbaka ner, förbi livgardet, till Inre borggården och åker från Kungliga slottet i bil. Nästa ambassadör anländer strax därefter till Inre borggården i häst och vagn.