Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Motiv: Ungerns ambassadör Ms. Lilla Makkay får hjälp av UD:s introduktör Kerstin Asp-Johnsson att stiga ur hovstallets vagn. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 23 oktober tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.
De nyutnämnda ambassadörerna är Lettlands ambassadör Mr. Gints Jegermanis, Österrikes ambassadör Mr. Arthur Winkler-Hermaden, Ungerns ambassadör Ms. Lilla Makkay och Turkiets ambassadör Mr. Ömer Kaya Türkmen.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Lettlands ambassadör Mr. Gints Jegermanis anländer till Kungliga slottet för högtidlig audiens. Foto: Kungahuset.se

Lettlands ambassadör Mr. Gints Jegermanis anländer till Kungliga slottet för högtidlig audiens. Foto: Kungahuset.se

Ungerns ambassadör Ms. Lilla Makkay färdas uppför Slottsbacken i hovstallets vagn. Foto: Kungahuset.se

Ungerns ambassadör Ms. Lilla Makkay färdas uppför Slottsbacken i hovstallets vagn. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till


– Kommendantstaben
– Hovstallet
– Musiken
Österrikes ambassadör Mr. Arthur Winkler-Hermaden lämnar Kungliga slottet i bil efter audiensen hos Kungen. Foto: Kungahuset.se

Österrikes ambassadör Mr. Arthur Winkler-Hermaden lämnar Kungliga slottet i bil efter audiensen hos Kungen. Foto: Kungahuset.se