Drottningen gav företräde för FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn

Motiv: Drottningen och Marta Santos País i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Kungahuset.se
Måndagen den 25 november tog Drottningen emot Marta Santos País, FN:s särskilda representant för förebyggande av våld mot barn, på Kungliga slottet.
Marta Santos Pais presenterade rapporterna Toward a world free from Violence och Promoting restorative Justice for Children som hon skrivit för FN:s räkning.

Vid företrädet deltog också assistent Kim Sylwander och generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist, Plan Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Marta Santos País har mer än 30 års erfarenhet av arbete för barns rättigheter, bland annat inom UNICEF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och som rådgivare till FN:s generalsekreterare.

Under vistelsen i Stockholm deltar Marta Santos País i en rundabordskonferens tillsammans med olika barnrättsorganisationer och besöker Global Child Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..