Kungen vid Sametingets öppnande i Jokkmokk

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kungen tillsammans med Hans Groth, avdelningsdirektör länsstyrelsen Norrbotten, handelsminister Ewa Björling och landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid Sametingets högtidliga öppnande. Foto: Carl-Johan Utsi/SCANPIX
Onsdagen den 28 augusti närvarade Kungen vid Sametingets högtidliga öppnande, som hölls i kåtorna vid Talvatisjön, nedanför hotell Jokkmokk. I år var det även 20-årsjubileum för Sametinget.
Kungen välkomnas av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson vid ankomsten till hotell Jokkmokk. Övriga från vänster: Håkan Jonsson, styrelseorförande, Inez Svonni, kanslichef och Siri Persson, administratör. Foto: Kungahuset.se

Kungen välkomnas av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson vid ankomsten till hotell Jokkmokk. Övriga från vänster: Håkan Jonsson, styrelseorförande, Inez Svonni, kanslichef och Siri Persson, administratör. Foto: Kungahuset.se

I samband med öppnandet höll Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson välkomsttal och samiska nationalsången sjöngs på olika samiska dialekter. Sametinget firade i år 20-årsjubileum och Kungaparet invigde det första Sametinget 1993.

Även Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson höll tal och vinnaren i Sametingets valnämnds teckningstävling Naimi Kråik Johansson uppmärksammades.

Gäster och talare vid tinget var bland andra presidenten för Grönlands hjemmestyre, Lars-Emil Johansen, Australiens ambassadör Gerald Thomson och Kanadas ambassadör Kenneth Macartney. Från Sveriges regering deltog och talade landsbygdsminister Eskil Erlandsson och handelsminister Ewa Björling.

Öppning av Sametinget förrättades av Lars Thomasson, fil. hedersdoktor, som ingick i Sametingskommittén 1992-93 och hade regeringens uppdrag att förbereda det första sametingsvalet.

Efter öppnandet hälsade Kungen på Sametingets 31 ledamöter.

Under lunchen på hotell Jokkmokk höll Kungen tal och sa bland annat:

"Dessutom följer jag med stort intresse utvecklingen av rennäringen. Renskötsel är en betydelsefull inkomst i det samiska samhället. Men den är också bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet."

Läs Kungens tal vid sametinget.

Samtinget


Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.

Läs mer om sametinget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kåtorna vid Talvatisjön där Sametingets högtidliga öppnande hölls. Foto: Kungahuset.se

Kåtorna vid Talvatisjön där Sametingets högtidliga öppnande hölls. Foto: Kungahuset.se