Kronprinsessan tog emot professor Torkel Klingberg

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med professor Torkel Klingberg (längst till vänster) och ledamöterna i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning Peter Wallenberg Jr, Jacob Wallenberg, Göran Sandberg och Hans Wibom. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 25 september tog Kronprinsessan emot professor Torkel Klingberg i Prins Bertils våning på Kungliga slottet. Professor Klingberg gav en vetenskaplig presentation under rubriken Hjärnans formbarhet och träning av barns arbetsminne.
Professor Torkel Klingberg lämnade en kort vetenskaplig presentation av sin forskning inom neurovetenskap med speciell inriktning på skola och matematik och hur man genom träning kan förbättra barns koncentrationsförmåga och arbetsminne. Han berörde också frågan om hur forskningsresultaten genom en ny stiftelse skulle kunna spridas och implementeras för att hjälpa barn i Sverige men också i utvecklingsländer.

Vid presentationen deltog även ledamöterna i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning.

Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning


Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 

Läs mer om de kungliga stiftelserna.