Drottningen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppnande

Motiv: Ärkebiskop Anders Wejryd, Kronprinsessan och Drottningen vid kyrkomötets öppnande i Uppsala. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT
Tisdagen den 24 september närvarade Drottningen och Kronprinsessan vid kyrkomötets öppnande i Uppsala.
Kyrkomötets öppnande inleddes med en inledningsmässa i Uppsala domkyrka och därefter hölls en öppningsceremoni i universitetets aula.

Kyrkomötet Öppnas i nytt fönster. är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela landet.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,5 miljoner medlemmar. Kyrkomötets ledamöter väljs av medlemmarna, varav 249 väljs i direkta val och de återstående två väljs av de 31 kyrkoråden inom Svenska kyrkan i utlandet.