World Child & Youth Forum 2013

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kungaparet och Kronprinsessparet med förmiddagens talare. Foto: Jonas Borg/WCYF
Fredagen den 22 mars inleddes det tredje World Child & Youth Forum, WCYF, på Kungliga slottet. Årets tema var Children's Rights — any of your business?
Tidigt på morgonen öppnades portarna till Kungliga slottet och över trehundra gäster strömmade in i Södra valvet där registreringen var. I Rikssalen möttes deltagarna av musik framförd av Lilla Akademin.
Lilla Akademien spelade när gästerna samlades i Rikssalen. Foto: Kungahuset.se

Lilla Akademien spelade när gästerna samlades i Rikssalen. Foto: Kungahuset.se

Kungen välkomnar deltagarna till World Child & Youth Forum 2013. Foto Leif R Jansson/Scanpix

Kungen välkomnar deltagarna till World Child & Youth Forum 2013. Foto Leif R Jansson/Scanpix

Kungen invigde årets WCYF och framhöll hur glada Kungaparet är att Kungliga slottet blivit en mötesplats för arbetet med världens barn. 

Läs Kungens tal

Årets tema Children's Rights — any of your business? är en uppföljning av de riktlinjer som Unicef, Rädda Barnen och FN:s Global Compact lanserade för ett år sedan i skriften Compact Children's Rights and Business Principles. Riktlinjer som ska hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter och sätta barnrättsfrågorna på agendan.

WCYF:s styrelseordförande Ulf Karlberg introducerade dagens moderator Lord Hastings of Scarisbrick CBE. Foto: Jonas Borg/WCYF

WCYF:s styrelseordförande Ulf Karlberg introducerade dagens moderator Lord Hastings of Scarisbrick CBE. Foto: Jonas Borg/WCYF

WCYF:s styrelseordförande Ulf Karlberg berättade om den stora uppslutningen kring årets WCYF, som i år har en mer internationellt prägel och större fokus på företag. Kring hälften av alla de 350 inbjudna var från företag och världseliten vad gäller barnrättsfrågor, bland andra Rädda Barnen, FN:s Global Compact, Plan International och Unicef var också på plats. Syftet är att följa upp vad som har hänt sedan riktlinjerna kom ut.

Ulf Karlberg introducerade dagens moderator Lord Hastings of Scarisbrick CBE.

Statsminister Fredrik Reinfeldt vid inledningstalet. Foto: Jonas Borg/WCYF

Statsminister Fredrik Reinfeldt vid inledningstalet. Foto: Jonas Borg/WCYF

Därefter höll statsminister Fredrik Reinfeldt ett inledningstal. Han sa bland annat att den stora uppslutning kring årets WCYF visar hur viktigt det är med barnrättsfrågor och att vi måste ta ett globalt ansvar. Stater har ett stort ansvar, men även företag.

Sedan följde ett samtal under rubriken Children's Rights & Business Principles: Taking stock one year on. Georg Kell, Executive Director, FN:s Global Compact, USA, Jasmine Whitbread, generalsekreterare för internationella Rädda Barnen och Yoka Brandt, biträdande chef för UNICEF i Genève talade om vad som hänt ett år efter att deras rapport Compact Children's Rights and Business Principles lanserats. De har märkt av att det börjat hända saker i rätt riktning och att företag har visat ett stort intresse, men att det är för tidigt att se stora förändringar.

I en paneldiskussion efter samtalet framhöll Christopher Avery, VD för Business & Human Rights Resource Centre, vikten av att översätta riktlinjer och andra viktiga dokument till språk som arabiska, spanska och kinesiska, om vi vill ha med alla i förändringar. Samt att våga prata om svårigheter, inte bara succéer.

 Kungaparet och Kronprinsessparet under förmiddagens föredrag. Foto: Jonas Borg/WCYF

Kungaparet och Kronprinsessparet under förmiddagens föredrag. Foto: Jonas Borg/WCYF

Johan Öberg och Fredrik Vogel från The Boston Consulting Group presenterade resultatet av rapporten Global Survey on Business and Children. Undersökningen visar att företags medvetenhet om, och prioriteringarna av, barnrättsfrågor är låg.

Nästa ämnesrubrik var The Obligations of States on the Impact of Business on Children's Rights. Marta Maurás, tidigare vice-chairman för FN:s Committee on the Rights of the Child i Schweiz, talade bland annat om barns rättigheter som allas ansvar och att stater måste vara goda förebilder.

Ämnet Children's Rights — Do we know, do we care? diskuterades av barn- och äldreminister Maria Larsson, IKEA:s koncernchef Mikael Ohlsson, Safaricoms vd Bob Collymore, Ron Popper, Vice President, Head of Corporate Responsibility, ABB Group, Schweiz och Howard Taylor, Vice President & Managing Director, Nike Foundation. Den spontana reaktionen var att det är svårt att tro att vi bryr oss när världen ser ut som den gör. Men att mycket görs idag och att vi bara är i början. Det blir allt viktigare för företag arbeta medvetet för att vara attraktiva för så väl konsumenter som presumtiva anställda. Även vikten av att regeringar, företag och samhälle arbetar tillsamman i barnrättsfrågor framhölls.

Förmiddagen avslutades med att Laura Turner Seydel, direktör för Turner Foundation i USA, talade kring ämnet: Listening to the Smallest Voices: Every Child's Right to a Healthy Planet. Hon presenterade sig som miljökämpe och barnrättsaktivist och poängterade varje barns rätt till och det livsavgörande med en hälsosam planet, och vikten av global samverkan.

Nätverkslunch i Karl XI:s galleri. Foto:Kungahuset.se

Nätverkslunch i Karl XI:s galleri. Foto:Kungahuset.se

Lord Hastings och Drottningen vid lunchen i Karl XI:s galleri. Foto: Kungahuset.se

Lord Hastings och Drottningen vid lunchen i Karl XI:s galleri. Foto: Kungahuset.se

Därefter intogs nätverkslunch i Karl XI:s galleri.

Efter lunch gick deltagarna till tre olika seminarier.

  • Children's Rights and Business: From commitment to implementation i Rikssalen.
  • Business impact on children's access to clean water i Karl XV:s galleri.
  • Education and training for jobs: The role of the business sector i Bernadottebiblioteket.
Lord Hastings var moderator vid seminariet i Rikssalen. Foto: Kungahuset.se

Lord Hastings var moderator vid seminariet i Rikssalen. Foto: Kungahuset.se

Kungen lyssnar till Bob Collymore vid seminariet kring barns rättigheter till rent vatten. Foto: Kungahuset.se

Kungen lyssnar till Bob Collymore vid seminariet kring barns rättigheter till rent vatten. Foto: Kungahuset.se

Barn- och äldreminister Maria Larsson vid seminariet i Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset.se

Barn- och äldreminister Maria Larsson vid seminariet i Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset.se

Efteråt samlades alla i Rikssalen för en sammanfattning av seminarierna.
Samtliga diskussioner hade varit stora och vida. Konklusioner hade bland annat varit hur viktigt det är med utbildning, mentorskap och samarbeten mellan olika intressenter som stater, företag och kommuner.

Dan McDougall, afrikakorrespondent  för The Sunday Times, rapporterar från över 90 länder. Tre gånger har han erhållit det prestigefyllda  Amnesty International Media Awards for outstanding human rights journalism. Han berättade sitt arbete från riskfyllda områden. Trots allt han bevittnar har han stort hopp för framtiden tack vare alla de barn som han ser protestera och slå tillbaka mot övergrepp och orättvisor. Barn har mod och känsla för rättvisa var Dan McDougalls avslutningsord.

Kronprinsessan avslutar World Child & Youth Forum 2013. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan avslutar World Child & Youth Forum 2013. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan höll sedan ett tal där alla som medverkat under dagen tackades. Kronprinsessan hoppades att de medverkande skulle visa världens barn, att de inte bara varit här för att tala utan också för att göra skillnad. Kronprinsessan avslutad med att citera Pippi Långstrump: " Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll".

Läs talet i sin helhet.

Därefter avslutsdes eftermiddagen med en konsert i Slottskyrkan.

På kvällen hölls en mottagning på Livrustkammaren.

Arbete med WCYF fortsätter. Redan innan nästa år forum kommer ett satellitforum hållas någonstans i världen. Följ arbetet på wcyf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.