Kungen besökte Landskrona 600 år

Motiv: Kungen under besöket i Landskrona. Foto: Stefan Lindblom/Stella Pictures
Onsdagen den 20 mars besökte Kungen Landskrona som 2013 firar 600 år som stad.
Det var 1413 som fiskeläget Södra Säby gavs stadsprivilegier Länk till annan webbplats. av unionskungen Erik av Pommern.

Firandet inleddes med att Kungen anlände till landskrona rådhus där kommunfullmäktiges ordförander Lennart Söderberg hälsade Kungen välkommen. Därefter avtäckte Kungen en minnesplakett i Stadsparken med texten "Landskrona 600 år — 20 mars 2013 — H.M. Konung Carl XVI Gustaf". Därefter uruppfördes Staffan Strands Te Deum för Landskrona med brassmusiker ur Svenska kyrkan och Jubileumskören. Efter en kort promenad till Teaterparken och den nybyggda Jubileumsscenen fortsatte firandet. Där läste akademiledamoten Jesper Svenbro en jubileumsdikt och Jubileumsvisan av Richard Malmsten framfördes innan Kungen höll sitt tal.

Kungen höll i sitt tal fram att "Det är också värt att uppmärksamma Citadellets och Landskrona stads insatser för flyktingar i slutet av andra världskriget. Tusentals personer fick en fristad här, med vård och hjälp när de flydde undan kriget. Hjälpverksamheten på Citadellet bidrog till att möjliggöra att många människor kunde börja ett nytt liv, i ett nytt land. I dag är Landskrona viktigt också av andra skäl. Hit söker sig människor som på olika sätt berikar vårt land. Därför är det arbete som Landskrona stad gör för nyanlända elever i skolan mycket värdefullt. Skolan ger en viktig grund för barn och unga". Läs hela Kungens tal. Länk till annan webbplats.

Efter talet i Teaterparken besökte Kungen Dammhagsskolan där rektor Lena Andersson välkomnade. Dammhagsskolan är från och med vårterminen 2013 en F-6 skola med cirka 200 elever. Skolan har introduktionsklasser för nyanlända till Sverige och Kungen fick under besöket se hur skolan arbetar med eleverna.

Sist i programmet stod en lunch i Citadellet där Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Söderberg hälsade välkommen och där landshövding Margareta Pålsson höll tacktalet.

Läs mer om Landskrona och firandet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.