Kungen besökte Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Motiv: På bilden står från vänster generaldirektör Olof Åslund, biträdande chef Anders Forslund och till höger om Kungen ledningsassistent Anette Olsson. Foto: IFAU
Onsdagen den 16 januari besökte Kungen Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering i Uppsala.
Besöket syftade till att få djupare inblick i hur arbetsmarknaden fungerar och forskningsresultat kring hur samhällets insatser på detta område påverkar individer, organisationer och samhället i stort.

IFAU är ett forskningsinstitut som ligger under Arbetsmarknadsdepartementet som ska främja, stödja och genomföra vetenskapliga utvärderingar.

Läs mer om IFAU här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.