Kungaparet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Motiv: Kungaparet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst. Foto: Mats Gerentz/Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Måndagen den 28 januari närvarade Kungaparet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 200:e högtidssammankomst i Stadshuset i Stockholm.
För exakt 200 år sedan, den 28 januari 1812, ledde Karl XIV Johan den Kungliga Lantbruksakademiens första sammankomst.

Högtidssammankomsten inleddes med att preses Kerstin Niblaeus hälsade alla välkomna och förklarade akademiens högtidssammankomst öppnad.

Kungen höll därefter tal där han sade att "Under de gångna 200 åren har det skett en enorm utveckling av jordbruket i Sverige, både vad det gäller produktivitet och effektivitet. Även Akademiens roll har förändrats under de här åren. Myndighetsuppgifterna har försvunnit och Akademien har alltmer blivit en arena för diskussioner om aktuella frågor. Jord- och skogsbruksfrågorna har hela tiden utvecklats och nya områden har tillkommit. Inte minst miljöfrågorna har tagit allt större utrymme i Akademiens verksamhet".

Läs hela Kungens tal här

Därefter delades ledamotsbrev och jetonger ut till nyinvalda ledamöter. Innan middagen intogs i Blå hallen delades även Akademiens priser och belöningar ut.

Läs mer om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.