Kungaparet och Kronprinsessparet på seminarium om Karl XIV Johan

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Carl XIV Johan som byst i Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset.se
Fredagen den 25 januari närvarade Kungaparet och Kronprinsessparet på seminariet Karl XIV Johan — en samhällsbyggare.
Den 26 januari var det 250 år sedan Jean Bernadotte föddes i Pau, Frankrike. Som värd för seminariet stod Bernadotte-Musei Vänner, Franska Ambassaden, Svenska Akademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien.

Seminariet inleddes med att Lars Lagerqvist, ordförande för Bernadotte-Musei Vänner hälsade välkommen och att Kungen öppnade seminariet med ett tal Öppnas i nytt fönster.. Därefter hölls ett flertal föreläsningar utifrån Karl XIV Johans regentperiod, bland annat om kungens insatser för jordbruket, sjukvården och reformen av de svenska statsfinanserna 1810-1844. Seminariet avslutades av Frankrikes ambassadör Jean-Pierre Lacroix.

Bernadotte-Musei Vänner är en stödförening för Musée Bernadotte i Pau, Frankrike. Museet är inrymt i det K-märkta hus där Jean Bernadotte föddes för 250 år sedan. Museet ägs och förvaltas av staden Pau. Museets tillkomst år 1951 möjliggjordes av donationer från Kungahuset och svenska staten.