Högtidliga audienser

Föregående 1 2 3 4 Nästa
Motiv: Aloun Angela Ndombet-Assamba från Jamaica. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 13 februari hölls högtidliga audienser på Kungliga slottet.
De nya ambassadörerna var Lameck Nthekela från Botswana, Jaroslav Auxt från Slovakien, Vangelis Vitalis från Nya Zeeland och Aloun Angela Ndombet-Assamba från Jamaica.

Lameck Nthekela är nyutnämnd ambassadör för Botswana och kommer senast från tjänsten som VD för Botswana Investment and Trade Centre.

Jaroslav Auxt är nyutnämnd ambassadör för Slovakien och kommer senast från tjänsten som chef för kabinettsekreterarens kansli i utrikesministeriet.

Vangelis Vitalis är nyutnämnd ambassadör för Nya Zeeland och är sidoackrediterad från Bryssel.

Aloun Angela Ndombet-Assamba är nyutnämnd ambassadör för Jamaica och är sidoackrediterad från London.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.