Drottningen delade ut stipendier

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa
Motiv: Drottningen tillsammans med Lars Karlsson, Carmen Ryberg, Antovan Kourosh Seyedi Honarvar, Birgitta Spjut Jansson, Anna Kiessling (handledare till Maria Ingemansson som ej hade möjlighet att närvara), Robert Tovetjärn, Alexandra Ullsten och Ann Nordberg. Foto: Toni Sica/Stella Pictures
Torsdagen den 24 januari delade Drottningen ut stipendier ur Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp.

Årets stipendiater:


Lars Karlsson, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, för projektet "Molekylära mekanismer för träningens positiva effekter på hjärnans återhämtning efter strålning mot den omogna hjärnan".

Carmen Ryberg, doktorand vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Psykologisk utveckling och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas med kirurgi eller kateterteknik på grund av medfött hjärtfel".

Antovan Kourosh Seyedi Honarvar, doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap/Ophthalmologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, för projektet "Ögon- och synfunktion hos barn med mitokondriella sjukdomar".

Birgitta Spjut Jansson, doktorand vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Samspel och Imitation för små barn med autism (SIMBA), en randomiserad studie".

Maria Ingemansson, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Solna, för projektet "Leder interaktiv utbildning av distriktsläkare och sjuksköterskor med case metodik och audit-feedback till förbättrat omhändertagande av barn med astma i primärvården".

Robert Tovetjärn, doktorand vid Medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Studier av kirurgiska resultat, livskvalitet och genetik hos patienter med kraniofaciala missbildningar".

Alexandra Ullsten, doktorand vid Kungl. Musikhögskolan, Stockholm, för projektet "Vaggsång som smärtlindring av för tidigt födda barn".

Ann Nordberg, doktorand vid Enheten för logopedi, Göteborgs Universitet, Göteborg, för projektet "Tal- och språkförmåga samt kommunikativ delaktighet hos barn och ungdomar med cerebral pares".

Om Drottning Silvias Jubileumsfond


Drottning Silvias Jubileumsfond bildades i samband med Drottningens 50-årsdag och stödjer forskning om barn och handikapp. Fonden delar varje år ut anslag som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i Sverige.

Läs mer om Kungafamiljens stiftelser här.