Royal Colloquium, dag 4

Motiv: Deltagare vid den 11:e upplagan av Royal Colloquium. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 23 maj avslutades Royal Colloquium med en sammanfattande diskussion och ett besök i Kirunagruvan.
Kungen inleder dagen med att tacka alla deltagarna och ger därefter ordet till Peter Sylwan. Han sammanfattar gårdagen och en avslutande diskussion tar vid. Kungen rundar av sessionen i Abisko med att tacka deltagarna för medverkan och för samtalen som förts.

Därefter inleds resan till Kiruna för ett besök i Kirunagruvan. Kirunagruvan, Kiirunavaara eller på nordsamiska Gironvárri (fjällripeberget) är världens största underjordsgruva. Det första kända malmprovet från berget togs redan 1660 men det var först i slutet av 1800-talet som gruvbvrytningen tog fart. 1890 bildades Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och gruvan har varit igång sedan dess.

Under lunchen, i gruvan på 540 meters djup, berättar representanter från LKAB om gruvan och dess historia och om flytten av Kiruna.

På 540 meters djup finns ett gruvmuseum som gruppen besökte:

Bussresan upp ur gruvan:

Kungen tillsammans med Elisabeth Kessler på Abisko forskningsstation. Foto: Kungahuset.se

Elisabeth Kessler är tillsammans med Anders Karlqvist ansvarig för genomförandet av Royal Colloquium. Hur länge har planeringen pågått?
Den har i stort sett pågått sedan Royal Colloquium på Gripsholms slott i maj 2011. Kungen är, tillsammans med Anders och mig, väldigt aktiv i förarbetet. Anders och jag diskuterar innehållet och riktningen och kommer med ett förslag till Kungen, som vi sedan diskuterar. Kungen bidrar med förslag på både innehåll och deltagare.

Hur bjuder ni in deltagarna?
Några deltagare återkommer, andra tillkommer beroende på det aktuella temat. Vi får förslag till deltagare genom våra kontakter, men också genom läsning av aktuell litteratur. Det är en ganska lång process då vi vill ha en blandning av deltagare, så att de kan utbyta erfarenheter med varandra. Forskare är lättast för oss att få med, företrädare från industrin är svårare. Vi var väldigt glada över att till exempel Leif Johansson deltog förra året.

Vad händer nu när Royal Colloquium är över för den här gången?
Nu kommer deltagarna att skicka ett manus till mig. Det är baserat på vad vi talat om under dagarna och på nya idéer som uppstått i mötet med de andra deltagarna. Manusen redigeras och sammanställs till ett dokument med en inledning av Kungen. Det distribueras sedan så stort och brett som det går genom deltagarna och deras nätverk, via vetenskapliga bibliotek och genom forskningstidningar.
 
Är du nöjd med dagarna?
Jag är väldigt nöjd! Både med samtalen och att vi uppnådde det vi hade tänkt. Dessutom avslutades dagarna med ett positivt anslag om hur framtiden kan gestalta sig.