Royal Colloquium, dag 2

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa
Motiv: Abisko. Foto: Kungahuset.se
Tisdagen den 21 maj fortsatte Royal Colloquium, nu i Kiruna och på Abisko forskningsstation.
Efter resan till Kiruna inleds eftermiddagen med en lunch på Arctic Eden. Under lunchen gav Göran Bäckblom från LKAB ett föredrag om Kiruna. Han berättar om Kaledoniderna, den skandinaviska fjällkedjan,som Kiruna befinner sig ovanpå. Fjällkedjan bildades för cirka 400 miljoner år sedan. Malmådern som bryts idag bildades för nära två miljarder år sedan. Den omskrevs i slutet av 1600-talet men först under 1800-talet tog gruvbrytningen vid. År 1900 grundades Kiruna. Den 14 juli 1903 invigde Oscar II järnvägen och det skapade grunden för gruvindustrin.

Kiruna stadshus. Foto: Kungahuset.se

Nu står Kiruna inför en stadsomvandling där stadens centrum ska flyttas 3 kilometer öster om nuvarande centrum. Flytten sker på grund av att gruvbrytningen i Kiirunavaara orsakar deformationer i marken. 2007 beslutade kommunfullmäktige att flytten av staden skulle genomföras och den inleds under 2014.
Efter föredraget blir det en diskussion och många frågor: hur går flytten till? Vem betalar för den? Hur undviker man att Kiruna förlorar sina fastboende?

Efter lunchen fortsätter bussresan mot Abisko. Under färden berättar Terry Callaghan, deltagare och tidigare chef för Abisko forskningsstation, om naturen mellan Kiruna och Abisko. Landskapet präglas av fjällen, myrarna och fjällbjörkarna. Innan järnvägen var detta ett område svårt att nå — järnvägen och senare bilvägen, som slutfördes först 1982, förändrade det.

Efter ankomsten till Abisko berättar Christer Jonasson som är stationschef för Abisko forskningsstation om forskningsarbetet som sker där. Abisko forskningsstation är belägen mellan byn Abisko, med 180 invånare, och Abisko nationalpark, cirka 20 mil norr om polcirkeln och har en lång historia. Redan 1903 byggdes en forskningsstation i Katterjokk, cirka tre mil från Abisko. 1910 byggdes en ny och större anläggning i Abisko och forskningen kunde inledas 1913. Abisko har en unik samling miljödata från 100 års observationer och idag bedrivs en ledande forskning inom internationell klimatforskning. Årligen besöker kring 700 forskare anläggningen.

Kungen i samtal med Christer Jonasson. Foto: Kungahuset.se

Därefter förflyttar sig sällskapet till den gamla föreläsningssalen som är belägen i det hus som från början utgjorde Abisko forskningsstation. Inne i föreläsningssalen inleder Terry Callaghan och Dirk Helbing ett samtal på temat "Dealing with complexity and extreme events".