Royal Colloquium 2013 inlett

Motiv: Kungen tillsammans med Elisabeth Kessler och Anders Karlqvist under Royal Colloquium. Foto: Kungahuset.se
Måndagen den 20 maj öppnade Kungen det 11:e Royal Colloquium i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.
Kungen inledde med ett tal där Kungen hälsade välkommen och gav en kort översikt av Royal Colloquium (RC). Kungen tog också upp hur de 20 åren som har förflutit sedan det första hölls 1992 har präglat de teman som valts. Kungen avslutade talet med att be deltagarna att fokusera på lösningar, inte problem och att gå från kunskap till handling.
Läs Kungens tal i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter Kungens inledningstal var det en presentationsrunda med deltagarna som har samlats från hela världen.

Elisabeth Kessler som är delansvarig för RC berättar om bakgrunden till RC och om hur det startade 1992 som en uppföljning på miljömötet som hölls i Stockholm 1972.

Terry V. Callaghan tar vid och berättar att han de senaste 14 åren ansvarat för forskningen vid Abisko forskningsstation som gruppen ska besöka imorgon.

John Hayman är baserad vid The Queen´s College i Oxford. Han ser fram emot RC och vill bidra med att berätta om hur kollektiva beslut tas.

Paul A. Cox vid Institute of Ethnomedicine vill bidra med sin forskning om lokala perspektiv och lokala lösningar. Paul A. Cox var den första som tilldelades Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap 1997.  

Garry Brewer, från Yale School of Management forskar kring hållbarhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Susan Owens är verksam vid University of Cambridge. Var med på miljökonferensen 1972 i Stockholm och det grundade miljöintresset. Verkar i området mellan forskning och miljöpolitik.

Bo Rothstein kommer från Göteborgs universitet och den statsvetenskapliga institutionen. Berättar om sin forskning som rör sig kring områden som intresseorganisationer och de politiska institutionernas kvalitet.  

Arne Wittlöw, har under lång tid arbetat inom tillverkningsindustrin, bland annat inom Volvo-koncernen. Beskriver sig själv som en lösningsorienterad ingenjör och är även ledamot inom Kungliga Vetenskapsakademien.

Dirk Helbing är baserad i Zürich och arbetar med att sammanställa stora mängder data, fakta och statistik i gripbara modeller som är sökbara, bland annat inom trafikområdet.

Göran Bäckblom, LKAB. Ser stora fördelar med att RC samlar forskare från olika delar av världen, "nya idéer växer i mellanrummen."

Björn Olsen, bland annat verksam vid Uppsala universitet och forskar om smittsamma sjukdomar som sprids mellan djur och människa, till exempel fågelinfluensa.

Nina Rehnqvist, chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, som arbetar med att utveckla och utvärdera medicinska metoder.

Susan Martin, Georgetown University. Forskar om samspelet mellan miljöförändringar och migration.

Wolfgang Lutz forskar inom området demografi och utbildning på Wittgenstein Centre for Demography i Wien.

Jerry Glover är rådgivare till Office of Agricultural Research and Policy Bureau of Food Security US Agency for International Development.  Forskar om hur lantbruk, teknologi och ekologi kan mötas för att skapa hållbart jordbruk.

Göran Cars, professor i samhällsplanering från KTH. Är nu bosatt i Kiruna och arbetar med flytten av Kiruna.

Efter presentationsrundan avslutar Anders Karlqvist med att berätta om RC och hur målet är att i avslappnad miljö samtala kring miljöfrågan ur ett brett perspektiv.

Därefter hålls ett samtal om hur modern forskning bedrivs, och på vilka grunder.

Kungen avslutar sedan den inledande eftermiddagen med att tacka deltagarna.