Kungen vid BALTEX-konferensen

Motiv: Kungen hälsas välkommen av Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, till invigningen av BALTEX sjunde vetenskapliga konferens och lanseringen av det nya forskningsprogrammet Baltic Earth. Foto: Karl Nilsson/SMHI
Måndagen den 10 juni deltog Kungen vid konferensen 7th Study Conference on BALTEX (the Baltic Sea Experiment), som hölls på Strand Hotel i Borgholm.
Kungen välkomnades till konferensen av Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI och Professor Anders Omstedt, professor institutionen för geografi (oceanografi) vid Göteborgs universitet.

Årets konferens 7th Study Conference on BALTEX  sammanfattar 20 år av tvärvetenskaplig forskning i Östersjöns avrinningsområde och presenterar perspektiv för framtida forskning.

Joakim Langner, ordförande 7th Study Conference on BALTEX, höll ett välkomsttal och därefter gavs följande föredrag:

BALTEX –20 years of international and interdisciplinary research for the Baltic Sea region
Av Professor Anders Omstedt, institutionen för geografi (oceanografi) vid Göteborgs universitet.
 
Bringing together the East and West
Av Sirje Keevallik, Marine Systems Institute Tallinn, Estland.

Challenges for the Baltic Sea region from the HELCOM perspective
AV Mikhail Durkin, Helsinki Comission, Finland.

Climate change in the Baltic Sea region — The BACC Assessment
Av Hans von Storch, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Tyskland.

Därefter presenterades BALTEX nya forskningsprogram Baltic Earth.

Efter att Kungen fått en presentation av aktuellt forskningsläge i SMHI:s GeoDome överlämnade Silke Köppen, Internationella BALTEX-sekretariatet, en bok om Östersjön. Övriga, från vänster: Patric Källström från Visualiseringscenter C i Norrköping, Helén Andersson, forskare oceanografi SMHI, och Anders Omstedt, professor oceanografi Göteborgs universitet.  Foto: Karl Nilsson/SMHI

Efter att Kungen fått en presentation av aktuellt forskningsläge i SMHI:s GeoDome överlämnade Silke Köppen, Internationella BALTEX-sekretariatet, en bok om Östersjön. Övriga, från vänster: Patric Källström från Visualiseringscenter C i Norrköping, Helén Andersson, forskare oceanografi SMHI, och Anders Omstedt, professor oceanografi Göteborgs universitet. Foto: Karl Nilsson/SMHI

Efter lunchen presenterades GeoDomekonceptet av Helen Andersson, SMHI. I domen visades visualiseringen "Baltic Vision" som fokuserar på fakta kring havsmiljö men också på olika scenarier för framtiden. Den pekar på effekterna av hur kombinationen av ett förändrat klimat och övergödningen kan tänkas påverka av utsläppsminskningar.

Om BALTEX


BALTEX är ett miljövetenskapligt forskningsnätverk med fokus på Östersjöns avrinningsområde. Viktiga forskningsfält innefattar vatten- och energicykeln, klimatvariationer och -förändringar.

Läs mer om BALTEX Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.