Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Stenhammardagen. Foto: Kungahuset.se
Fredagen den 31 maj deltog Kungen och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruksuniversitet och Stenhammars godsförvaltning.
Årets tema var ekonomi och lönsamhet.
Stenhammar. Foto: Kunghuset.se

Stenhammar. Foto: Kunghuset.se

Kungen inledde med att hälsa välkommen och delgav några reflektioner över året som gått på Stenhammar och kring årets tema:
"Den senaste tidens köttskandaler satte ljuset på brister i livsmedelskedjan — från 'jord till bord'. Trots att många lyfter fram vikten av klimateffektivitet, kvalitet, säkerhet och djurvälfärd, så är fokus ofta längre fram i värdekedjan — på lågt pris. De flesta vill ha ett klimateffektivt svenskt lantbruk, men ändå väljer många att köpa importerad mat.
(...)
Sverige kan bli det goda exemplet. Ja, kanske något av en förebild för omvärlden? Det handlar alltså om att tänka globalt och handla lokalt. Ja, så vill jag och mina medarbetare här på Stenhammar gärna tänka — här på denna bit av jorden där jag känner att jag hör hemma på ett alldeles särskilt sätt."

Läs Kungens tal i sin helhet här. Öppnas i nytt fönster.

Därefter berättade Lisa Sennerby Forsse, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), om hur forskning vid Stenhammar bland annat kring foderåtgång, klövhälsa och kalvning har lett till resultat.

Göran Persson under sitt tal på Stenhammardagen. Foto: Kungahuset.se

Göran Persson under sitt tal på Stenhammardagen. Foto: Kungahuset.se

Under rubriken Utan lönsamhet ingen hållbarhet talade förre partiledaren och statsministern Göran Persson, numera bonde och köttproducent på Övre Torps Gård i Södermanland. Han berättade bland annat att de på Torps Gård har sett en utvecklingsmöjlighet i att vända sig direkt till slutkund.

Calle Ramvall, kvalitets- och miljöchef hos köttimportören North Trade, talade kring ämnet kvalité och att det ser olika ut på olika ställen i världen, till exempel vill Kina importera grisöron, men exporterar gärna kycklingbröst. Att byta "biprodukter" kan vara ett sätt att reducera svinnet resonerade Calle Ramvall.

Hur man jagar kostnader i produktionen och hur hållbart konceptet är att producera och sälja mat med mervärden berättade sedan Pernilla Salevid, projektledare, LRF Jönköping och Sven-Olov Daunfeldt, docent, Handelns Utredningsinstitut. De talade båda kring kopplingen mellan lönsamhet och att satsa på hög kvalité.

Urban Emanuelsson, professor vid SLU i Alnarp, guidade genom Stenhammars marker. Foto: Kungahuset.se

Urban Emanuelsson, professor vid SLU i Alnarp, guidade genom Stenhammars marker. Foto: Kungahuset.se

Eftermiddagen ägnades åt en fältvandring med Urban Emanuelsson, professor, SLU Alnarp, som guide. Under turen i naturreservatet berättade Karl-Ivar Kumm, docent, SLU i Skara, om att både gårdar och antal hektar jordbruksmark har minskat drastiskt under hundra år. Kring år 1920 fanns det 400 000 gårdar med betesdjur, i dag är antalet kring 20 000.

Jan Chirico, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA berättade om fästingar på djur och människor.

Kungen i Stenhammars naturreservat. Foto: Kungahuset.se

Kungen i Stenhammars naturreservat. Foto: Kungahuset.se

Björn Olsén, professor, Uppsala Universitet, som också medverkade vid årets upplaga av Royal Colloquium talade kring smittläge och antibiotikaresistens. Han framhöll vikten av att få stopp på konsumtionen av antibiotika. Ett av många sätt är att ha frigående djur, för oavsett om det är höns, råttor eller människor som lever tätt inpå varandra så uppstår sjukdomar. Han framhöll Sveriges veterinärer som tidigt gick i bräschen för att se överkonsumtionen av antibiotika som ett ekosystemproblem.
Sista föredraget, robust djur betalar sig, hölls i hagen. Foto: Kunghuset.se

Sista föredraget, robust djur betalar sig, hölls i hagen. Foto: Kunghuset.se

Sista inlägget under exkursionen var av Anna Näsholm, professor, SLU i Uppsala som talade kring att robusta djur betalar sig.

Om Stenhammardagen


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.
Sven-Olle Jansson, som ansvarar för djuren och skötseln kring dessa, kliar den prisbelönte tjuren Junior Helios av Mattarp. Tjuren blev Best in Show på lantbruksmässan Mila i Malmö i år. Foto: Kungahuset.se

Sven-Olle Jansson, som ansvarar för djuren och skötseln kring dessa, kliar den prisbelönte tjuren Junior Helios av Mattarp. Tjuren blev Best in Show på lantbruksmässan Mila i Malmö i år. Foto: Kungahuset.se

Driftsledare Anders Fredriksson under exkursionen i naturreservatet. Foto: Kungahuset.se

Driftsledare Anders Fredriksson under exkursionen i naturreservatet. Foto: Kungahuset.se

Anders Fredriksson är sedan april 2012 driftsledare och förvaltare på Stenhammar.
Hur ser ditt arbete ut på Stenhammar?
- Jag är företagsledare i Stenhammar AB och fördelar tiden mellan arbete i stallarna och arbete med strategiska frågor. Att jobba med 300 dikor är en spännande utmaning.

Vad betyder Stenhammardagen för er?
- Det är ett utmärkt tillfälle att sätta fokus på näringens förutsättningar och ett tillfälle att lyfta fram samarbetet med Sveriges lantbruksuniversitet.

Om Stenhammar


Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram tills sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.

Läs mer om Stenhammar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prins Wilhelm på trappan vid Stenhammar med sin pudel, mitten av 1940-talet. Foto: Bernadottebibliotekets arkiv

Prins Wilhelm utanför Stenhammar 1930-tal. Foto: Bernadottebibliotekets arkiv