Kungen och Prins Carl Philip närvarade vid veterandagen

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Kungen håller tal på Veterandagen. Foto: Jessica Gow/Scanpix
Onsdagen den 29 maj närvarade Kungen och Prins Carl Philip vid Veterandagen. Kungen förrättade invigningen av veteranmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården i Stockholm.
Kungen och Prins Carl Philip närvarade vid ceremonin tillsammans med bland andra försvarsminister Karin Enström och överbefälhavare Sverker Göranson.

Kungen höll tal och sa bland annat:
"Sverige har en lång tradition av att stå upp för värden som frihet, fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Denna tradition löper genom vår moderna historia från observatörerna i Mellanöstern 1948 och Suezbataljonen 1956. Därefter följde platser som Sinai, Cypern, Libanon och Kongo. Under de senaste decennierna även Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Libyen och Adenviken. Bakom dessa geografiska platser finns många kvinnor och män. Där återfinns alla de svenskar som under åren varit villiga att göra en insats för att hjälpa andra.

I dag har vi samlats för att hedra och tacka dem. Att i ord uttrycka all vår tacksamhet är inte möjligt. Detta monument ska därför symbolisera Sveriges tack för det som gjorts, som nu görs och det som väntar i framtiden. Här kan vi med tacksamhet tänka på deras uppoffringar: På dem som deltagit och på deras familjer som varit skilda från sina anhöriga. Särskilt bör vi tänka på de som mist sitt liv i arbetet för andra. Och de som förlorat någon som stod dem nära."

Läs talet i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därefter avtäckte Kungen veteranmonumentet, Restare, skapat av konstnären Monika Larsen Dennis.

Kungen delade sedan ut följande medaljer till veteraner:

  • Försvarsmaktens medalj för sårade i strid
  • Försvarsmaktens förtjänstmedalj

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Den 29 maj på veterandagen firas alla Sveriges veteraner och deras anhöriga. Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status.

Läs mer om Veterandagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.