Kungaparet invigde utställningar på Östasiatiska museet

Motiv: Kungaparet vid invigningen av jubileumsutställningarna på Östasiatiska museet i Stockholm. Foto: Stellapictures
Lördagen den 25 maj invigde Kungaparet jubileumsutställningarna Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket och Krigardrottningen och Kinas bronsålder på Östasiatiska museet i Stockholm.
Kungaparet togs emot av Sanne Houby Nielsen, överintendent Statens museer för världskultur, och Michel Lee, intendent Östasiatiska museet.

Östasiatiska museet, som öppnade 1963 i flottans gamla Tyghus på Skeppsholmen, inleder sitt 50-årsjubileum i och med invigningen av de båda utställningarna.

Överintendent Sanne Houby Nielsen höll ett välkomsttal och därefter talade Deputy Director Baohua Dong, State Administration of Cultural Heritage, Kina (motsvarande svenska Riksantikvarieämbetet).

Kungen höll invigningstalet och sa bland annat:
"Att kunskap om historien ger oss insikter för framtiden var en viktig ledstjärna för Kungen i hans strävan att värna och bevara kulturarvet. På 50-talet, då planerna för ett nytt museum började växa fram, hade han börjat samla även kinesiskt konsthantverk. Och genom sitt stora intresse var han mycket engagerad i verksamheten vid de två institutioner som 1973 slogs ihop till det nya Östasiatiska museet. Gustaf VI Adolfs stora intresse att samla, fortsatte ända till hans bortgång 1973."

Läs talet i sin helhet.

Gustaf VI Adolf under en resa i Japan 1926. Här studeras utställda antikviteter i Ishiyama. Fotot är en av flera bilder som är utlånade till utställningen ”Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket”. Foto från Bernadottebibliotekets bildarkiv.

Gustaf VI Adolf under en resa i Japan 1926. Här studeras utställda antikviteter i Ishiyama. Fotot är en av flera bilder som är utlånade till utställningen ”Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket”. Foto från Bernadottebibliotekets bildarkiv.

Utställningen Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket berättar om Gustaf VI Adolfs gärning som samlare och kännare av asiatisk konst samt hans betydelse för Östasiatiska museets tillkomst. Utställningen tecknar en bild av tidiga möten mellan öst och väst och Gustaf VI Adolfs betydelse för utvecklingen av relationerna mellan Sverige och Ostasien.

Krigardrottningen och Kinas bronsålder bygger på inlån från sju kinesiska museer i Henanprovinsen och vittnar om 4000 år gamla riter, människooffer och krigföring.

Läs mer om utställningarna och Östasiatiska museet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Bernadottebiblioteket