Kronprinsessparet närvarade vid Rominstitutets Vänners årsmöte

Motiv: Kronprinsessan välkomnas av Elena Basile, Italiens ambassadör i Sverige, och Suzanne Unge Sörling, Rominstitutets ordförande. Foto: Stellapictures
Torsdagen den 23 maj närvarade Kronprinsessan och Prins Daniel vid Föreningen Svenska Rominstitutets Vänners årsmöte på Italienska Kulturinstitutet i Stockholm
Föreningens ordförande Suzanne Unge Sörling hälsade välkomna till årsmötet och gav ordet till fil. dr Göran Alm, tidigare chef för Bernadottebiblioteket, och docent Magnus Olausson, Nationalmuseum, som gemensamt höll ett fördrag om Haga och Italien.

I anslutning till föredraget delades Det Lagergrenska priset och Föreningens Stora stipendium ut.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingar.

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner


Föreningens syfte är att stödja Svenska Institutet i Rom, att sprida kännedom om institutets verksamhet, att bidra till att öka förståelsen för den klassiska kulturen och  att främja intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien.

Om institutets historia


Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med kronprins Gustaf Adolf som en starkt drivande kraft. På initiativ av Institutets föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening till institutet. Syftet var att genom årsavgifter eller större engångsbelopp ekonomiskt stödja institutet, inte minst genom inköp av vetenskaplig litteratur till dess bibliotek. Kronprins Gustaf Adolf var föreningens beskyddare. Idag har Rominstitutets vänner kring 900 medlemmar och Kungen är dess beskyddare.

Läs mer om Rominstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.