Kronprinsessan vid

Innovation and Infrastructure

Motiv: Kronprinsessan, professor Björn O. Nilsson och tjeckiens utrikesminister Karel Schwarzenberg. Foto: Pär Rönnberg
Måndagen den 10 juni närvarade Kronprinsessan vid Innovation and Infrastructure, ett seminarium på Kungl. Ingenjörs och Vetenskapsakademien (IVA) i Stockholm.
Kronprinsessan välkomnades av IVA:s ordförande professor Björn O. Nilsson och tjeckiens utrikesminister Karel Schwarzenberg.

Professor Nilsson och utrikesminister Schwarzenberg öppnade eftermiddagens seminarium Innovation and Infrastructure. Därefter presenterade Björn O. Nilsson Kungl. Ingenjörs och Vetenskapsakademien (IVA) och höll föredraget: IVA´s Royal Technology Mission (RTM) to the Czech Republic  — one year later.

Under rubriken: Innovation and infrastructure talade professor Per Eriksson, rektor Lunds universitet, Ulf Moberg, teknisk direktör på Svenska Kraftnät, dr Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, och professor Jan Andersson, forskningsdirektör vid Stockholms läns landsting.                                  

Seminariet avslutades med en paneldiskussion.

Utrikesminister Schwarzenbergs program i Sverige inkluderade även bilaterala överläggningar och lunch med utrikesminister Carl Bildt, möten med EU-minister Birgitta Ohlsson samt riksdagens talman. Tisdagen den 11 juni togs Schwarzenberg emot av finansborgarrådet Sten Nordin i Stockholms stadshus samt av Peter Egardt, landshövding i Uppsala län.