Kronprinsessan Victoria och Prins Carl Philip vid jubileumskonferens

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Kronprinsessan och Prins Carl Philip anländer till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jubileumskonferens och hälsas välkommen av akademiens sekreterare och vd Carl-Anders Helander. Foto: David Sica/Stella Pictures
Tisdagen den 11 juni närvarade Kronprinsessan Victoria och Prins Carl Philip vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens jubileumskonferens i Aula Magna på Stockholms universitet.
Konferensen leddes av moderator Johan Kuylenstierna, Executive Director vid Stockholm Environment Institute, SEI.

Under rubriken Hur vi siade om framtiden — En guidad tur i Vision 2063 samtalade sedan Johan Kuylenstierna och projektledare Julia Fransson, agronom i Östergötland.

Du sköra nya värld — del 1 var temat för en rad inlägg bland annat kring: Glokalfokus, antibiotika och hur vi lever i staden och på landsbygden; Livet 2063: Rurbanisering, podcars, robotassistenter; Matvanor: insekter, kött, bruna bönor, kretslopp; Insekter är mat och Pandemier, GMO, produktionssjukdomar hos djur.

I pausen fick Kronprinsessan och Prins Carl Philp möjlighet att ta del av en utställning där Framtidsprojektets deltagare berättade om sina olika projekt.
                         
Efter visningen av utställningen var det dags för Du sköra nya värld — del 2 med ämnen som: Stadens gröna näring, odlingslandskapet, vatten- och skogsbruk; Stadsodling; Skogsbruket: om produktions- och rekreationsskogar; Om visenter och annat vilt djurliv samt turism.

Jubileumskonferensen avslutades med att femton unga akademiker berättade om vårt bruk av naturresurser år 2063.

Om konferensen och KSLA


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) firar 2013 sitt 200:e verksamhetsår och detta firades 11-12 juni 2013 med konferensen Stundande skördar. Uppdraget att presentera framtiden är givet studenter, doktorander och nyutexaminerade akademiker med intresse av den gröna sektorn. Över 300 personer närvarade vid konferensen.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Läs mer om KSLA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.