Kronprinsessan gav företräde för Nordiska huvudstadskonferensen

Motiv: Kronprinsessan med representanter från Nordiska huvudstadskonferensen. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 24 april tog Kronprinsessan emot representanter från Nordiska huvudstadskonferensen på Kungliga slottet.
Stockholms finansborgarråd Sten Nordin inledde med att berätta om konferensen. I år träffas representanter för de nordiska huvudstäderna i Stockholm för att under två dagar utbyta tankar, erfarenheter och goda exempel. Årets tema är "Den Växande Staden — möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering".

Därefter fördes ett samtal om storstäders utveckling och konkurrenskraft där Kronprinsessan uppdaterades på situationerna i de respektive länderna.

Om Nordisk huvudstadskonferens
Nordisk huvudstadskonferens är en vartannat år återkommande konferens där de nordiska huvudstädernas politiker och tjänstemän träffas för att diskutera ett aktuellt ämne. Förutom Stockholm, Oslo, Helsingfors, Reykjavik och Köpenhamn bjuds även Torshavn, Mariehamn och Nuuk in.