Kronprinsessan deltog vid forskningshistorisk konferens

Motiv: Kronprinsessan anländer till konferensen. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix
Fredag den 31 maj närvarade Kronprinsessan vid den forskningshistoriska konferensen "Svenskar vid Medelhavet - den arkeologiske kronprinsen och svensk antikforskning i historiskt perspektiv" på Medelhavsmuseet i Stockholm.
Kronprinsessan välkomnades av bland andra Sanne Houby-Nielsen, överintendent för Statens Museer för Världskultur, Suzanne Unge Sörling, museichef Medelhavsmuseet och Kristian Göransson, intendent vid Medelhavsmuseet.

Därefter hölls följande föreläsningar:

Arkeologer i Athen på 1890-talet
Av professor Gullög Nordquist, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

"Fälttåg och kappsäckslif" - arkeologiska självbilder och borgerlig manlighet runt sekelskiftet 1900.
Av fil. mag. Ingrid Berg, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

Den Svenske Cypern Ekspeditions udgravninger ved Ajia Irini i lyset af det brittiske kolonial styre
Av fil. dr, överintendent Sanne Houby-Nielsen, Statens museer för världskultur.

Svenska Cypernexpeditionen 1927-1931: Kronprins Gustaf Adolfs betydelse före, under och efter utgrävningarna
Av fil. dr Kristian Göransson, Medelhavsmuseet.
 
Eders Kunglig Höghet! H. K. H. Kronprinsen, ordförande.
Av fil. dr Frederick Whitling, Svenska institutet i Rom.

Persson, Kronprinsen och bronsålderns kungar
Av doc. Ann-Louise Schallin, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.

Om konferensen


Konferensens syfte är att undersöka enskilda aktörers influenser och påverkan på den svenska forskningen kring antiken. Tidsmässigt spänner konferensen från 1700-tal till 1970-tal och täcker geografiska området kring Medelhavet där svensk forskning och undervisning har bedrivits.

Gustaf VI Adolf


Gustaf VI Adolf var engagerad och kunnig inom arkeologi och begav sig vid flera tillfällen till bland annat Italien för att delta i utgrävningar, och då inte minst från etruskernas gamla samhällen runt Viterbo utanför Rom.  Även Grekland och Främre orienten besöktes. Gustaf VI Adolfs första utgrävning var, som sextonåring, under riksantikvarien Hans Hildebrand vid Tullgarns slott.

Bland Gustaf VI Adolfs utmärkelser kan nämnas att Han invaldes som hedersmedlem av British Academy 1953. Han blev hedersdoktor vid Kungliga Tekniska högskolan 1944 och vid Londons universitet den 22 juli 1960, samt hedersledamot av den Påvliga arkeologiska akademin i juli 1960.