Intervju med Anders Karlqvist inför Royal Colloquium

Motiv: Anders Karlqvist strax innan det 10:e Royal Colloquium inleddes på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se
Måndagen den 20 maj inleds Royal Colloquium, det tionde sedan 1992.
Anders Karlqvist är ansvarig för innehållet som i år går under namnet "A changing world — redrawing the map".

Hur skulle du i korthet förklara vad Royal Colloquium (RC) är?
- Det är ett initiativ som Kungen har tagit. Kungen samlar in en utvald krets av experter från när och fjärran för att diskutera angelägna samhällsfrågor. Kungen själv tar en aktiv del i diskussionerna som förs och är ordförande för mötet som brukar vara i två dagar vartannat år. En poäng är att det är en möjlighet för Kungen att bjuda in forskare från olika erfarenhetsområden,  det är inget vetenskapligt tunnelseende utan det är en kombination av människor från flera olika håll som nu får en möjlighet att träffas.

Vad betyder årets tema?
- A changing world, redrawing the map är ett tema där vi ser miljön ur ett brett perspektiv. Det är ett tema som leder till frågor om energi, resursutnyttjande och andra stora begrepp. Utmaningen är att ta de stora frågorna och förankra dem i vardagliga lokala frågor. Här är Kungens erfarenhet värdefull, få möter så många erfarenheter och berättelser runt om i landet och i världen som Kungen.

Vad har du för förväntningar på årets RC?
- Som vanligt hoppas jag att det ska leda till ett stimulerade samtal och diskussioner samtidigt som det förhoppningsvis kan komma en del nya tankar som  deltagarna kan ta med sig i sin dagliga verksamhet.

Varför hålls RC  i Abisko forskningsstation i år?
- Två skäl: vi vill dels visa våra utländska gäster en bit av Sverige som är både attraktiv och som så tydligt visar miljöforskningen. Det andra är att det är en bra miljö att komma samman i som inspirerar till samtal.