Inför seminariet Ungt Ledarskap

Motiv: Kungen vid utdelningen av Kompassrosen 2008. Foto: Bertil Ericson/Scanpix
Torsdagen den 11 april delar Kungen ut stipendiet Kompassrosen till tre unga ledare samt diplom till ungdomar som gått kursen Välbalanserat ledarskap.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån scoutrörelsens värderingar.

Sedan 2007 har Stiftelsen Ungt Ledarskap delat ut stipendiet Kompassrosen till tre unga ledare som visat prov på ett gott värdebaserat ledarskap karaktäriserat av mod, omtanke och handlingskraft. Stipendiaterna representerar varsin samhällssektor; privata, offentliga och ideella sektorn. Stipendiet, som är på 250 000 kronor, ska användas till fortsatt ledarutveckling. Varje stipendiat tilldelas en utbildningscoach som i samråd med stipendiaten gör en utbildningsplan.

Stipendierna delas ut på Kungliga slottet under det årligen återkommande seminariet Ungt Ledarskap.

Läs mer om årets seminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare stipendiater

Hittills har 18 unga ledare fått stipendiet, på torsdag blir de 21 stycken. Madeleine Sundell, Arvid Morin och Jeanette Mikkelsen har tidigare tilldelats Kompassrosen och berättar vad det har betytt för dem.

Arvid Morin grundare av Ung Omsorg får stipendiet Kompassrosen av Kungen vid seminariet Ungt Ledarskap 2012. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

Arvid Morin grundare av Ung Omsorg får stipendiet Kompassrosen av Kungen vid seminariet Ungt Ledarskap 2012. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

Skapar generationsöverskridande möten
Arvid Morin grundade och driver företaget Ung Omsorg tillsammans med två kollegor. Ung Omsorg har 600 anställda ungdomar som besöker äldreboenden för att ge äldre guldkant på tillvaron genom bland annat promenader och kortspel.

Arvid Morin tilldelades Kompassrosen inom näringsliv 2012.  Motiveringen till stipendiet löd:
"Att hans samhällsengagemang och ledarskap har gett ungdomar mod och möjligheter att utvecklas och på samma gång visat omtanke om våra äldre."

Vad har stipendiet betytt för dig?
— Först och främst är det ett kvitto på att man är på rätt väg och en uppmaning att fortsätta i samma riktning. Sen är det förstås väldigt ärofyllt.

Hur har du använt stipendiet?
— I höstas gick jag gick en ledarskapsutbildning på IESE Business School i Barcelona och i vår ska jag gå ett mentorsprogram. Det var min utbildningscoach Martin Lindberg som tipsade om både utbildningen och mentorsprogrammet. Stipendiet har gett mig möjlighet att gå kurser som jag annars inte hade haft råd med.

Kungen överlämnar stipendiet till Jennifer Mikkelsen 2011. Foto: Lars Pehrson / SvD /Scanpix

Kungen överlämnar stipendiet till Jennifer Mikkelsen 2011. Foto: Lars Pehrson / SvD /Scanpix

Kämpar för värdig äldrevård
Jeanette Mikkelsen är utvecklingsledare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Åtvidabergs kommun.  Hon valde en karriär inom äldreomsorgen för att göra skillnad och har i sitt ledarskap lagt ett socialt perspektiv till det medicinska.

Jeanette Mikkelsen tilldelades Kompassrosen inom offentlig sektor 2011. Motiveringen till stipendiet löd:
"Att hon valt att låta goda värderingar och ett brinnande engagemang för äldre styra både yrkesval och hur hon med omtanke och driftighet gjort äldreomsorgen till just en värdig omsorg om äldre."

Vad har stipendiet betytt för dig?
— Att få Kompassrosen har betytt oerhört mycket för mig. Det är en bekräftelse att mitt ledarskap och arbete fungerar, men ännu viktigare är det att jag nu har kunnat nå ut med mina hjärtefrågor: äldreomsorg och värdebaserat ungt ledarskap. Och för en gångs skull på ett positivt sätt.

Hur har du använt stipendiet?
— Jag har vidareutbildat mig genom att gå en kurs på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som vänder sig till chefer inom privat och offentlig sektor och syftar till att ge en djupare förståelse för samhället och politiska beslutsprocesser.  Sen skulle jag gå en ledarskapsutbildning, Utveckling av Grupp och Ledare, men blev gravid. Så jag gör ett litet avbrott nu, men så småningom ska jag förkovra mig vidare.

Kungen tillsammans med stipendiaten Madeleine Sundell 2009. Foto Bertil Ericson/Scanpix

Kungen tillsammans med stipendiaten Madeleine Sundell 2009. Foto Bertil Ericson/Scanpix

Skapar vänskapsband mellan Sverige och Zimbabwe
Madeleine Sundell är barnrättsjurist och nationellt metodstöd för barn och unga på Frälsningsarmén. Hon var med och startade ett utbytesprojekt mellan skolor och scoutkårer i Zimbabwe och Sverige som skapat internationellt utbyte och förståelse. Madeleine är också engagerad i arbetet med bekämpning av hiv och aids via International Social Justice Commission.

Madeleine Sundell tilldelades Kompassrosen inom ideell sektor 2009. Motiveringen till stipendiet löd:
"Har fått scoutvärderingar att stärkas lokalt och internationellt genom möten mellan olika livssituationer och har, trots svårigheterna, med handlingskraft förverkligat värdebaserat hjälparbete."

Vad har stipendiet betytt för dig?
— Det var ett bevis på att det jag tänkt kring mitt ledarskap och mina värderingar varit i rätt riktning. Och en hjälp på vägen att stå fast vid ett gott ledarskap. Stipendiet gav mig tid att reflektera över mig själv, kring vad gott ledarskap är och kring att vara en förebild.
 
Hur har du använt stipendiet?
— I samband med att jag fick stipendiet tog jag min examen vid Handelshögskolan i Göteborg. Därefter fick jag en praktikplats på FN-organisationen International Labour Organisation (ILO) i Genève. Praktiken möjliggjordes tack vare stipendiet.  Därefter har jag haft förmånen att utbildat mig i ledarskapsfrågor och bland annat funnits med på globala ledarskapskonferenser i Sydafrika och New York.

Kungens engagemang

Under mer än 50 år har Kungen engagerat sig för Scouterna  i Sverige och internationellt. Han har sett vad en stark värdegrund och ett bra ledarskap betyder för utvecklingen av en god samhällsgemenskap. Kungen har i olika sammanhang efterlyst en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar.

Läs mer om stiftelsen Ungt ledarskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.