Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: Perus ambassadör Mr Jose Beraim Aranibar anländer till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 13 juni tog Kungen emot tre nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.
Jose Beraim Aranibar är nyutnämnd ambassadör för Peru och kommer senast från tjänsten som ambassadör i Libyen.

Zorig Altai är nyutnämnd ambassadör för Mongoliet och kommer senast från tjänsten som ordförande i det mongoliska TV-förbundet

Fatumanava Dr. Pa'olelei Luteru är nyutnämnd ambassadör för Samoa och är sidoackrediterad från Bryssel.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Samoas ambassadör Mr Fatumanava Dr. Pa'olelei Luteru på väg till högtidlig audiens på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Samoas ambassadör Mr Fatumanava Dr. Pa'olelei Luteru på väg till högtidlig audiens på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Läs mer om hur högtidliga audienser går till


– Hovstallet
– Musiken