Kronprinsessan öppnade utställningen "Resan till Egypten - Drottning Victorias fotografiska liv"

Föregående 1 2 3 4 Nästa
Motiv: Kronprinsessan mottar boken "Resan till Egypten - Drottning Victorias fotografiska liv" av fotohistoriker Björn Axel Johansson och fil dr Göran Alm, författare till boken. Foto: David Sica/Stella Pictures
Fredagen den 7 december öppnade Kronprinsessan utställningen "Resan till Egypten - Drottning Victorias fotografiska liv" på Kungliga slottet i Stockholm.
Kronprinsessan öppnade utställningen med att berätta hur hon vuxit upp med fotografierna på Sollidens slott. Därefter fick de inbjudna gästerna möjlighet att besöka utställningen samt ta del av den bok som Kungl. Husgerådskammaren sammanställt om drottning Victorias fotografier.

Utställningskommissarie Kerstin Hagsgård presenterade utställningen och bokens båda författare, fil dr Göran Alm och fotohistoriker Björn Axel Johansson, berättade om boken.

Utställningen visar drottning Victorias skicklighet som amatörfotograf. Drottning Victorias arbete höll en teknisk och konstnärlig kvalitet på professionell nivå och hennes fotografier liksom kameror och utrustning visas nu på Kungliga slottet.

Utställningen pågår från den 8 december 2012 till den 17 mars 2013.