Prins Carl Philip närvarade vid markstridsdagarna i Ravlunda

Motiv: Prins Carl Philip vid Markstridsdagarna. Foto: Fj Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Onsdagen den 9 maj närvarade Prins Carl Philip vid Markstridsdagarna i Ravlunda.
Dagen inleddes med att Prinsen hälsades välkommen av arméinspektör, generalmajor Berndt Grundevik, som gav en kort översikt om arméutveckling och markstridsdagarna. Därefter besökte Prinsen en materielutställning. Efter lunchen inleddes materieldemonstrationen där Prinsen fick se hur de olika nya vapensystemen fungerar.

Markstridsdagarna hålls mellan den 8 maj till och med den 10 maj. Förband från både armén och flygvapnet deltar i övningen. Utöver de svenska enheterna deltar även inbjudna förband från Tyskland och Danmark.