Läs mer om medaljförläning - se film här

Motiv:
Fredagen den 15 juni delar Kungen ut medaljer på Kungliga slottet.
Torsdagen den 16 februari delade Kungen ut medaljer i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Se film från utdelningen ovan.

Läs mer om hur medaljförläning går till här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om de olika medaljerna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande medaljer kommer att delas ut på fredag den 15 juni

SERAFIMERMEDALJEN


Professor Herbert Blomstedt                                      
För synnerligen framstående insatser för svenskt musikliv

Professor Stig Strömholm 
För synnerligen förtjänstfull gärning  inom svenskt universitetsväsende och kulturliv    

HM KONUNGENS MEDALJ


12:e storleken i Serafimerordens band
Fd. Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell                
För värdefulla insatser som förbundsordförande i Svenska Fotbollförbundet                  

Fd. Regeringsråd Bengt-Åke Nilsson                          
För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Fd. Justitieråd Nina Pripp               
För värdefulla insatser inom svenskt förvaltnings- och samhällsliv

Fv. Statsråd Mona Sahlin                                              
För mångårig och framstående politikergärning

Direktör Jens Spendrup                                                
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

12:e storleken i högblått band
Direktör Marie Ehrling                                                
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Direktör Björn Jakobson                                              
För betydelsefulla insatser för svenskt näringsliv

Ordförande Benne Lantz                                            
För betydelsefulla insatser för svenskt arbets- och samhällsliv

Direktör Johan Malmquist                                           
För framstående insatser för svenskt näringsliv

Högskolerektor Staffan Rydén                                     
För betydelsefulla insatser för den svenska scenkonstens utveckling.

Konserthuschef Michael Tydén                                   
För framstående insatser för svenskt musikliv.                                                                                           
Överintendent Elsebeth Welander-Berggren           
För betydande insatser som museichef

8:e storleken i Serafimerordens band
Fd Departementsråd Lars Blomgren                           
För förtjänstfulla insatser rörande Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond

Professor emeritus Ove Bring                                       
För engagerade och framgångsrika insatser inomrättsvetenskapen särskilt områdena internationell rätt och mänskliga rättigheter

Byggnadsantikvarie Ralph Edenheim                         
För värdefulla insatser för det svenska byggnadsarvet

Professor Sten Grillner                                                 
För framstående forskningsinsatser inom neurofysiologien

Professor Olle Häger                                                     
För betydande insatser som folkbildare -särskilt som skapare av historiska dokumentärer

Professor Staffan Ulfstrand                                         
För framstående vetenskaplig gärning som zooekolog och som populärvetenskaplig författare

Professor Hans Villius                                                   
För betydande insatser som folkbildare - särskilt som skapare av historiska dokumentärer

Förste livmedicus, professor Jan Östergren                 
För förtjänstfulla insatser som livmedicus
 

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS


Skådespelare Claes Eriksson                                         
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Poet Arne Johnsson                                                      
För framstående konstnärliga insatser som poet

Regissör Stefan Larsson                                                
För framstående konstnärliga insatser som regissör

Professor, dirigent Stefan Parkman                             
För framstående konstnärliga insatser som kördirigent
  

H.M. KONUNGENS MEDALJ


8:e storleken i högblått band   
Cirkusdirektör, professor Tilde Björfors                     
För värdefulla insatser för cirkuskonstens utveckling

Kompositör Jörgen Elofsson                                         
För uppskattade insatser som kompositör och låtskrivare

Byggnadsingenjör Claes Lindgren                              
För förtjänstfulla insatser vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen

Direktör Spyridon Mylonopoulos                              
För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv