Kronprinsessan närvarade vid miljömöte med miljöminister Lena Ek och USA:s utrikesminister Hillary Rodham Clinton

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med USA:s utrikesminister Hillary Rodham Clinton och miljöminister Lena Ek. Foto: Maja Suslin/Scanpix
Söndagen den 3 juni hölls ett miljömöte mellan miljöminister Lena Ek och USA:s utrikesminister Hillary Rodham Clinton där Kronprinsessan närvarade.
Miljömötet handlade om hur näringsliv och allmänhet kan påverka hur kortlivade luftföroreningar kan minskas. Med på mötet var representanter, miljöforskare och inbjudna ungdomar. Satsningen heter Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants och lanserades i februari av USA och Sverige tillsammans med Bangladesh, Canada, Ghana, Mexico i samarbete med FN:s miljöprogram.

Läs mer om miljösatsningen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.