World Child & Youth Forum 2011

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa
Motiv: Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsessan Madeleine i Rikssalen. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se
Torsdagen den 17 november 2011 inleddes det andra World Child & Youth Forum, WCYF, på Kungliga Slottet.
Tidigt på morgonen öppnades portarna till Kungliga Slottet och över femhundra gäster strömmade in i södra valvet där registreringen var. Därefter fick deltagare gå igenom Kungliga Slottet via Berndottevåningen till Rikssalen där WCYF tog sin början.
Kungen invigde Öppnas i nytt fönster. forumet och lämnade sedan över till Drottningen som höll ett invigningstal. I sitt tal sade Drottningen bland annat "Barn är beroende av vad vuxna runtomkring dem säger och gör. Det är därför viktigt att vi alla, var och en, gör vårt yttersta, för att försöka möta barns behov och rättigheter enligt barnkonventionen. Både för barnens skull men också för vår egen skull.". Läs hela Drottningens tal här. Öppnas i nytt fönster.
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen, pratade om dagens tema Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Artikel 3 i FN:s barnrättskonvention, barnets bästa. Fredrik Malmberg uppmanade publiken att tänka efter vad var och en kan göra för att förbättra barns situation. Fredrik avslutade med "gärna visioner - men hellre närvaro i barnets vardag".

Därefter talade en av dagens två moderatorer, David Dopping Blomberg, om vad vuxna kan göra för barn. "Ibland räcker det med att ni tittar oss barn i ögonen och säger hej".

Sedan följde en diskussion om barnens bästa med tre elever i årskurs 8 från Södermalmsskolan i Stockholm. Eleverna berättade om resultatet av sin skoluppgift på temat "barnets bästa" som de hade tolkat på olika sätt.

Därefter talade Georg Kell, Executive Director UN Global Compact. Global Compact finns sedan tidigare inom fyra områden, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inom miljöområdet. Det är överenskommelser mellan näringsliv, regeringar och större organisationer. Nu presenteras det femte området: barns rättigheter.

Georg Kell startade med ett meddelande från FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon med ett tack till Kungafamiljen för deras initiativ att lyfta frågan om barns rättigheter. Kell beskrev därefter den nya barnrättsprincipen som utarbetats av FN:s Global Compact i samarbete med Unicef och Save the Children. Han avslutade med att berätta om sina egna upplever som föräldralöst barn, att han vet hur viktigt det är med stöttande vuxna förebilder som bryr sig om barn.

Sedan talade Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen som gav en bakgrund till initiativet bakom den skandinaviska presentationen av FN:s Global Compacts barnrättsprinciper.

Därpå följde ett samtal mellan Marilyn Carlson Nelson, Carlson, och Carl Peter Thorwid, Accenture, om hur näringslivet arbetar med barnrättsfrågor. Vikten av att få med sig alla anställda lyftes fram av panelen flera gånger och där är Global Compact en stor hjälp.

Veronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige tog vid och berättade om hur stater och företag måste arbeta tillsammans för att stärka barnens rättigheter.

Efter det följde ett samtal om gränsöverskridande samarbeten för barnets bästa. I panelen satt rektorn från Rosengårdsskolan i Malmö samt representanter från Non-Violence och Hotel Skansen Båstad.

Förmiddagen avslutades med att Star for Life-kören sjöng tre sånger innan nätverkslunchen tog vid.

Efter lunchen fick alla gäster välja mellan tio olika seminarier:

Barnets Bästa i Idrotten
I samarbete med Rädda Barnen och Riksidrottsförbundet.

Barnets Bästa - Hur företag kan bidra till att motverka barnsexhandel
I samarbete med ECPAT, Rikskriminalpolisen och representanter för finansbranschen, resebranschen och IT-branschen.

Barnets Bästa i Mentorskap
I samarbete med Mentor, SEB och Byggbolaget JM.

Barnets Bästa i Näringslivet och det civila samhället
I samarbete med Volontärbyrån, AstraZeneca och Maskrosbarn.
 
Barnets Bästa i föreningen - Safe from harm
Scouterna delar med sig av erfarenheter och metoder.  

Barnets Bästa i medierna
I samarbete med Allmänhetens pressombudsman, PO.

Barnets Bästa i Företagsinvesteringen
I samarbete med SOS-barnbyar och Comfort.

Barnets Bästa - för de barn som omhändertas och som växer upp i samhällets vård
I samarbete med Barnombudsmannen, BO.

Barnets Bästa enligt barn och unga
I samarbete med BRIS, Barnens Rätt I Samhället.

Barnets Bästa - Alla barns rätt till en lugn och trygg skolmiljö
I samarbete med Föreningen Dream of the Good och Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen.

Eftermiddagen inleddes med att skådespelaren Krister Henriksson läste ur Tomas Tranströmers "Minnena ser mig":

Mitt liv. När jag tänker de orden ser jag framför mig en ljusstrimma. Vid närmare betraktande har ljusstrimman formen av en komet med huvud och svans. Den ljusstarkaste ändan, huvudet, är barndomen och uppväxten. Kärnan, dess tätaste del, är den mycket tidiga barndomen där de viktiga dragen i vårt liv bestäms.

Därefter gick Unga berättar och Megafonen upp på scen. De har tillsammans besökt alla de tio seminarierna och berättade i korthet om vad varje seminarium handlade om för att ge publiken en överblick.  

Sedan talade Teo Härén om kreativitet och olika sätt att se på kreativitet ur barns synvinkel. Kan vuxna lära sig att tänka så kreativt som när de var barn - igen?

Därpå samtalade författaren Stefan Einhorn och moderatorn David Dopping Blomhage om relationen mellan barn och vuxna. Stefan Einhorn talade bland annat om "vuxnas oändliga ansvar för barn" och att det viktigaste är att ge barn kärlek.

Eftermiddagen avslutades med en sång från Lilla Akademins kör innan konserten i Eric Ericssonhallen på Skeppsholmen. Där sjöng ungdomskören Arctic Light, Jag är från Malmö-kören samt Sveriges Nationella Ungdomssymfoniorkester spelade.

Drottningen avslutade konserten med ett kort tal där alla gäster och medverkande under dagen tackades.