Utdelning av stipendier i Drottning Silvias Jubileumsfond

Motiv: Charlotte Lindfors, Emma Arvidsson och Snjólaug Sveinsdóttir står till vänster om Drottningen. Till höger står Marja Tengvall, Björn Nordlund och Martina Abelius. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Tisdagen den 25 januari delade Drottningen ut stipendier ur Drottning Silvias Jubileumsfond.
Utdelningen skedde i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet och det var sex stycken stolta mottagare som tog emot stipendierna från Drottningen.

Det var i samband med Drottningens 50-årsdag som stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn och handikapp bildades. Fonden fördelar varje år ut anslag som kan sökas av företrädesvis studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.

Varje år prioriteras ett visst forskningsområde, 2010 var det "Fysiska och psykiska välfärdssjukdomar hos barn och ungdomar".

2010 års stipendiater är:

Charlotte Lindfors doktorand vid Neurogenetic Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Oxidativ stress — en möjlig orsak till anorexi".

Emma Arvidsson doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet, för projektet "Studier av hjärnans belöningssystem i barn och ungdomar — Relevans för matberoende och övervikt i dagens Sverige". 

Snjólaug Sveinsdóttir doktorand vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, för projektet "Behandling med alfa-1-mikroglobulin (A1M) för att minska nervskada efter hjärnblödning hos prematurfödda barn".

Marja Tengvall doktorand vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet, för projektet "Kroppssammansättning under graviditet, postpartum och hos det nyfödda barnet ".

Björn Nordlund doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, för projektet "Svår astma hos barn, hur vanligt är det? — en populationsbaserad undersökning inom ramen för Barn-Allergi-Miljö-Stockholm-Epidemiologi (BAMSE) projektet".

Martina Abelius doktorand vid Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin, Linköpings Universitet, för projektet "Det immunologiska samspelet mellan moder och barn i relation till utveckling av allergisk sjukdom hos barnet".

Läs mer om fonden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.