Slottet som historisk scen — föredrag under 2011

Motiv: Prinsessan Sofia Albertina. Foto: Kungl. Hovstaterna
Ett uppskattat inslag i Kungliga slottets utåtriktade verksamhet är de föredrag som anordnas i Karl XV-salen där experter på ett lärt och lättsamt sätt berättar om det Kungliga kulturarvet.
När biljetterna släpptes såldes flera av föredragen slut första dagarna. Nu släpps fler biljetter och vissa av föredragen är dubblerade.

Läs mer om Slottet som historisk scen här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Carin Bergström är docent i historia och överintendent på Husgerådskammaren på Kungliga slottet. Hon inleder årets föredragserie Slottet som historisk scen med ett föredrag om prinsessan Sofia Albertinalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carin, du startar själv årets föredragsserie med att berätta om Sofia Albertina. Hur kommer det sig att du valde just det ämnet?
Föredraget grundar sig på en bok jag just skrivit klart och som kommer ut i höst med titeln Självständig prinsessa. Sophia Albertina  1753- 1829.

Anledning till mitt intresse för prinsessan Sofia Albertina är att hon är en tämligen okänd person och det som har skrivits om henne är ganska intetsägande, för att inte säga nedsättande. Hon var inte bara syster till Gustav III och faster till Gustav IV Adolf utan var också en högst kapabel kvinna som under en viss period av sitt liv till och med styrde sitt egna lilla rike i Tyskland. Genom att forska om henne och hennes tidsperiod lär jag mig också om hur det svenska hovet fungerade i äldre tid, vilket jag har nytta av i mitt dagliga arbete som överintendent.  

Hur länge har Kungliga slottet anordnat föredragen?
Föreläsningsserien startade 2004 och har varit under åren vuxit alltmer.

Några kommande föredrag i programmet som du själv är extra nyfiken på? Jag är mest intresserade av de föredrag som behandlar ämnen som jag inte kan så mycket om, exempelvis Cecilia Hagens Farmor och prinsessan Eugénie, Tom Bergroths Kungl. Carl XIII:s orden 200 år och Bo Rappnes Ulriksdal i mitt hjärta är några jag ser fram emot.

Husgerådskammaren

har anor redan från Vasatiden och ansvarar för den lösa inredningen på de elva kungliga slotten. Totalt handlar det om cirka 250 000 enskilda föremål, som ägs av staten och disponeras av Kungen. Till Husgerådskammaren hör också en omfattande visningsverksamhet samt Skattkammaren, Bernadottebiblioteket och Museum Tre Kronor.

Karl XV-salen

var från början en del av Sofia Magdalenas våning som kronprins Karl (XV) övertog i mitten av 1800-talet. Kronprinsen lät sin konstnärsvän Fredrik W. Scholander renovera matsalen i moderniserad götisk stil med träpaneler av ek och spanska gyllenlädertapeter från slutet av 1600-talet med motiv från svensk historia som dekorerar väggarna.